Framtiden

Tillbaka

1150 nya bostäder beslutade av Framtidenkoncernens styrelse

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden har idag beslutat godkänna fem investeringsbeslut gällande nyproduktion i fem områden, vilket innebär att det ska byggas 1150 nya bostäder i Göteborg.

Investeringsbesluten

avser 369 hyresrätter i Uggleberget i Hovås, 150 hyresrätter i Tynnered, en markaffär som ger 220 hyres- och bostadsrätter i Gamlestaden kvarteret Makrillen, 260 hyres- och bostadsrätter i Selma stad på Hisingen samt ca 150 hyresrätter vid Tittiteridamm i Angered.

Med de här besluten visar vi att Framtidenkoncernen tar sitt ansvar som den ledande aktören på Göteborgs bostadsmarknad när det gäller att producera hyresrätter. Nu är vi igång på allvar och ökar takten för nyproduktionen vilket känns riktigt bra, säger Lars Johansson (s) Styrelseordförande i Förvaltnings AB Framtiden.

Vi fortsätter att arbeta intensivt med att skapa nya snabba förutsättningar tillsammans med fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret för att klara uppväxlingen som krävs för att nå de antal bostäder vi är satta att leverera de kommande åren, säger Mariette Hilmersson koncernchef /VD Förvaltnings AB Framtiden.

Framtidenkoncernen fokuserar de närmaste åren på tre områden för att nå Kommunfullmäktiges mål för koncernen:

  • Öka takten i bostadsbyggandet
  • Renovera så att hyresgästerna har råd och möjlighet att bo kvar.
  • Bidra till en stad där alla får plats – bland annat genom att fokusera på lägre hyror i samspel med bra kvalitet, bättre sammanhållande och tryggare bostadsområden. Samt öka närvaro och engagemang i våra sex utvecklingsområden.

För ytterligare information kontakta:
Lars Johansson (s), Styrelseordförande Förvaltnings AB Framtiden 0709-461914
Mariette Hilmersson, Koncernchef/VD Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 70
Ann Törnblom, Kommunikationschef, Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 53