Framtiden

Tillbaka

Arkitektur engagerar hyresgäster i Bergsjön

”Den rättvisa paviljongen” är ett konstverk av 150 stockar som uppförs i Bergsjön. Bakom verket står bland andra arkitektstudenter från Chalmers och Familjebostäders hyresgäster.

Familjebostäder och Hyresgästföreningen skapar dialog och möten mellan människor. I samarbete med bland andra Chalmersstudenter och arkitekterna Raumlaborberlin, uppför boende i Bergsjön ett verk av stockar. En viktig del i projektet är att öka kvinnors deltagande i det gemensamma stadsrummet.

– Idag är det framförallt yngre män som tar plats i området i Gärdsås i Bergsjön. Förutom fotbollsplaner har det varit brist på andra forum som engagerar kvinnor, säger Josephina Wilson, projektkoordinator på Familjebostäder.

Projektet ”Den rättvisa paviljongen” ingår i ”Best of Bergsjön”, som handlar om kreativa unga personers inflytande i sin stadsdel.

– I det här projektet arbetar vi med delaktighet från skisstadiet till att sista plankan är på plats, säger Beatrice Klein, projektledare på Hyresgästföreningen.

Under tre veckor i november kommer verket att uppföras i Gärdsås. Just nu formas en gemensam idé i dialog mellan masterstudenter från Chalmers och en referensgrupp bestående av kvinnor från området.

Om projektet
”Den rättvisa paviljongen” byggs av 150 stockar som kommer från seminariemiljön Woodstock Installation på Trä & Teknik-mässan i september. Vid mässans slut lade Svenska Mässan ut stockarna på Blocket och valde att ge stockarna till Chalmers som hade den bästa motiveringen till vad de skulle användas till; ”rättvisepaviljongen” i Bergsjön.

Om Best of Bergsjön
Best of Bergsjön är ett samarbete mellan Familjebostäder och Hyresgästföreningen som handlar om boinflytande genom kultur och fokuserar på de unga Bergsjöborna.

För mer information, kontakta gärna:
Josephina Wilson, projektkoordinator Familjebostäder, 031-731 5677 josephina.wilson@familjebostader.se