Framtiden

Tillbaka

Hjällbo Centrum får lyft av Poseidon och Boverket

Ett levande och tryggt torg som uppmuntrar till möten. Det är målet med den upprustning av Hjällbo Centrum som Poseidon nu planerar. I dagarna meddelade Boverket att man avser stötta projektet med drygt 4 miljoner.

När Boverket i veckan meddelar vilka projekt som får del av regeringens särskilda satsning på utemiljöer, är Hjällbo en av de platser som drar storvinsten. I utvecklingen av Hjällbo Centrum bidrar Poseidon och Park- och Naturförvaltningen med samma summa, vilket varit en av förutsättningarna för att söka projektbidraget.

– Det här är jättekul för Hjällbo, säger Mats Billton, projektchef på Poseidon. Idag utnyttjas inte den här delen av torget till något speciellt. Tillsammans med Hjälllboborna ska vi nu hitta idéer som gör torget till en trygg och välanvänd plats – från tidig morgon till sen kväll!

För att hitta rätt åtgärder bjuds de boende i området in till dialog. Hjällbobornas egna tankar och önskemål kommer att väga tungt i de slutliga planerna. Exakt vilka åtgärder som ska göras är därför inte bestämt i dagsläget. Klart är i alla fall att det ska bli en grönare och trivsammare miljö.

– Vi drar igång arbetet redan nästa år, viket sammanfaller med Göteborgs Stads gröna år inom Jubileumssatsningen. Vi hoppas kunna bidra med fina exempel att dra nytta av på andra håll, säger Lennart Wahlstedt, trädgårdscontroller på Poseidon.

Korta fakta:

  • Poseidon beviljas tillsammans med Park- och naturförvaltningen 4 175 000 kronor för utveckling av torget i Hjällbo.
  • Boverket har hittills i år beviljat 74 miljoner kronor för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen beslutade om stödet tidigare i år.
  • Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning ska bevaras eller utvecklas.
  • Poseidon äger samtliga 2 289 hyresrätter i Hjällbo. Sedan 2012 är Hjällbo ett distrikt inom Poseidon, då HjällboBostaden fusionerades med bolaget. Hjällbo Centrum förvaltas av Göteborgslokaler.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Billton, projektchef Poseidon, tel 031- 332 10 12, mats.billton@poseidon.goteborg.se
Lennart Wahlstedt, trädgårdscontroller Poseidon, tel 031-332 10 67, lennart.wahlstedt@poseidon.goteborg.se