Framtiden

Tillbaka

Samrådsutställning för nya Generationsboendet i Gårdsten

7 december t o m 24 januari

Generationsboendet är en möjlighet för att möta nya bostadsbehov för alla som vill komma närmare varandra och hjälpa varandra i vardagen. Det finns idag många olika familjekonstellationer utöver kärnfamiljen som idag har svårt att hitta en bostad som passar. Med nya Generationsboendet hoppas vi på Gårdstensbostäder kunna tillgodose det behovet.

Idéen med Generationsboendet kommer från en irakisk arkitektstudent från Chalmers som heter Behnam Sharo. Idéen från 2007 har sedan bearbetats och utvecklats med hjälp av arkitekt Nisse Hassellöf på arkitektkontoret QPG.

  • Detaljplanen beställde Gårdstensbostäder 2015 då styrelsen tog beslut om att gå vidare med planeringen. Nu har vi kommit längre i processen samrådshandlingarna kommer ställas ut i Gårdstens Centrum, i utställningslokalen, säger Nisse. Då får Gårdstensborna möjlighet att tycka till om planerna och lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret och oss fram till och med slutet av januari.
  • Placeringen av husen kommer att vara öster om Kaneltorget, en bit ner mot Dalen. Vi ser att det kan skapa tryggare miljöer att ha ”ögon” även närmare parkområdet och att det också binder ihop västra och östra Gårdsten, säger Michael Pirosanto, VD på Gårdstensbostäder. Vi tror också att Generationsboendet kommer att bidra till social hållbarhet och granngemenskap.
  • Vi ser också över hur uthyrningen och hyresavtalen ska se ut för detta boende. För tanken är att exempelvis en barnfamilj ska kunna ha en mor- eller farförälder i angränsande lägenhet i huset, säger Anna-Carin som är uthyrningsansvarig på Gårdstensbostäder. Vi har också varit i Stockholm och presenterat idéen för några riksdagsmän och det har mottagits mycket positivt vad gäller nytänkande med nya typer av bostäder.

Fakta: Två hus med trästomme

Antal bostäder: ca 50 lägenheter

Byggherre: Framtidens Byggutveckling

I samma detaljplan finns även placering av Gårdstens Gästgiveri med som planeras vid Fritidsklubben Diamanten i Dalen. Gästgiveriet är ett samarbetsprojekt om att flytta Gårdstens gamla stamfastighet vid E45.

Samrådsutställning: 7/12 2016 – 24/1 2017

Samrådsmöte med Stadsbyggnadskontoret sker den 11 januari kl. 18-20.

Plats: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum