Framtiden

Tillbaka

Nu startar Gårdsten bygget av Solhus 4

Sedan 2000 har Gårdstensbostäder försett sina bostadshus i Västra Gårdsten med solfångare och solceller för uppvärmning och elproduktion. Arbetet har gjorts i tre etapper och i dagarna inleddes den fjärde när bygget av Solhus 4 startade.

– Med Solhus 4 täcks ytterligare en del av behovet i Västra Gårdsten med solenergi, säger Michael Pirosanto, vd på Gårdstensbostäder. När projektet är klart kommer cirka 1000 lägenheter att få stora delar av sitt el- och värmebehov från solen.

Solhus 4 omfattar totalt 14 hus och redan innan årsskiftet har styrelsen beslutat att förse tre hustak med solceller. Hela projektet beräknas vara klart under 2017/18 och ge ett energitillskott på ca 400 MWh/år från ca 3.000 kvm solceller. För Solhus 4 har Gårdstensbostäder fått ett bidrag från Energimyndigheten på 11,5 mkr.

Sammanlagt kommer solenergin i Gårdsten att ge ca 1.100 MWh/år. Till detta kommer ca 5.000 MWh/år från Göteborgs Energis vindkraftverk i Gårdstensbergen, vilket räcker till runt hälften av bolagets 2.700 lägenheter.

– Sol- och vindenergiprojekten i Gårdsten är bra exempel på hur vi omsätter Göteborgs Stads klimatprogram i praktiken, säger Mariette Hilmersson, styrelseordförande i Gårdstensbostäder och koncernchef i Framtiden. Målet är att minska Göteborgs utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050.

Gårdstensbostäders Solhus-projekt har rönt både nationell och internationell uppmärksamhet. Solhus 1 och 2 var med i EU-projekten SHINE respektive Regen-Link och ända sedan starten har samarbetsparterna Göteborg Energi och Chalmers deltagit i det tekniska utvecklingsarbetet.

Solhusen är inte bara ett energiprojekt, utan också en väsentlig del av Gårdstensbostäders hållbarhetsarbete, som omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.