Framtiden

Tillbaka

Inget prövningstillstånd till fler övervakningskameror på Vårväderstorget

GöteborgsLokaler har ansökt om tillstånd till fler övervakningskameror på Vårväderstorget. I dagsläget finns tre kameror och i ansökan söktes tillstånd till ytterligare tre fasta samt fyra rörliga kameror. Idag saknas kameraövervakning av torgytan helt, likaså övervakning av entrén från norr, mot spårvägen.

Högsta Förvaltningsdomstolen har nu meddelat att de inte ger prövningstillstånd.

– Vi har gjort vad vi kan nu, tagit ärendet hela den juridiska vägen, säger Bo Säljö, Säkerhetschef på GöteborgsLokaler. Vi tycker det är oerhört tråkigt att vi inte kan få fler kameror till Vårväderstorget. Det är något både vi och lokalhyresgästerna som driver verksamheterna haft starka önskemål om. Vi vet också att de kameror vi har, har varit en del av åklagarnas bevisning kring morden på Vår Krog & Bar i mars 2015. Två mord som totalt åtta män har dömts för inblandning i.

För mer information, kontakta Bo Säljö, säkerhetschef. Telefon 031-335 01 08, bo.saljo@goteborgslokaler.se