Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen frigör 100 lägenheter för nyanlända med uppehållstillstånd

Idag har styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tagit ett enhälligt beslut om att ge koncernens dotterbolag i uppdrag att göra en översyn av vilka möjligheter det finns att göra en omprioritering gällande bland annat renoveringslägenheter.

Läget i staden är nu så kritiskt så att det endast erbjuds sovsalar för de nyanlända med uppehållstillstånd som kommunen har ansvar för. Som ett led i att ansvara för stadens allmännytta kommer vi under en tremånadersperiod bidra med ca 100 lägenheter och det är angeläget att så många som möjligt av lägenheterna kan börja lämnas omgående.

Lägenheterna som kommer att erbjudas är tillfälliga och det handlar om renoveringslägenheter (där renoveringen skjuts upp), paviljonger (evakueringsbostäder som används vid större renoveringar) och ett fåtal lägenheter från Boplats.

Vi fortsätter att arbeta vidare med vår långsiktiga plan för att öka byggandet av bostäder i Göteborg.


För ytterligare information kontakta:
Mariette Hilmersson, Koncernchef/VD Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 70
Ann Törnblom, Kommunikationschef, 031- 773 75 53