Framtiden

Tillbaka

Inkomstkrav borttaget för sökande till allmännyttan i Göteborg

Enligt beslut av Framtidens styrelse i juni 2016 har allmännyttan i Göteborg från och med januari 2017 tagit bort inkomstkrav för bostadssökande. Syftet med förändringen är att fler ska kunna söka bostad. Istället för att kräva en viss inkomstnivå för en lägenhet, är det upp till var och en att bedöma sin betalningsförmåga i förhållande till lägenhetens hyra. Det enda krav bolagen ställer är att man inte har fått fler än tre betalningsanmärkningar under de senaste två åren.

– Nu kan de som tidigare av olika skäl, t ex gamla oreglerade skulder, men för övrigt ordnad ekonomi, söka lägenhet hos allmännyttan i Göteborg, säger Ann Törnblom, kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden.

Likaså var det tidigare svårt för personer med låg inkomst eller pension, att visa att de har medel på annat sätt, t ex i en fastighet, när de ville söka en hyresrätt. Nu är det bara att söka.

Att släppa kraven på inkomst är ett stort steg mot att låta var och en ta ett eget ansvar. Bolagen arbetar redan idag med att skyndsamt fånga upp problem med obetalda hyror, störningar, olovlig andra hand och liknande som inte följer gällande regler. Om problemen ökar i och med förändringen, återstår att se. En första utvärdering kommer att göras redan under våren.

 

För ytterligare information kontakta:
Ann Törnblom, Kommunikationschef, Förvaltnings AB Framtiden, 031- 773 75 68. 

 

 

* den nya uthyrningspolicyn kommer inom kort att finnas på www.framtiden.se