Framtiden

Tillbaka

Bäst i stan på social hänsyn vid upphandling

Genom vårt arbete med att kravställa social hänsyn i upphandlingar har Familjebostäder under 2016 skapat sysselsättning för drygt 30 göteborgare. I och med det är vi den upphandlande enhet som har skapat flest arbetstillfällen med social hänsyn under året.

Vi jobbar enligt Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling och har gjort det under flera år och bidrar därmed till att skapa anställningar för personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Vi har nästan alltid med social hänsyn som skarpt skallkrav i våra upphandlingar och då vet leverantörerna direkt när de läser förfrågningsunderlaget vad det är som gäller, säger Anette Johansson, entreprenadupphandlare på Familjebostäder.

I exempelvis en upphandling för Uggleberget i Nya Hovås ska leverantören ta in ett tiotal personer.

– Jag har kravställt i nyproduktion som varar i flera år och då kan leverantören ta emot ganska många och även be underleverantörer att ta emot arbetskraft via social hänsyn, berättar Anette Johansson.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Anette Johansson, entreprenadupphandlare på Familjebostäder 031-731 67 57

Fakta om upphandling med social hänsyn
Göteborgs Stads gemensamma modell för social hänsyn i upphandling handlar om att skapa anställningar för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning hos leverantörerna. Syftet är att stärka integrationen, kompetensförsörjningen och den sociala hållbarheten i Göteborg. Genom att skapa anställningar för dem som står långt från arbetsmarknaden syftar modellen till att stärka den sociala hållbarheten och kompetensförsörjningen i hela staden.