Framtiden

Tillbaka

Medarbetare prisas för trygghetsskapande barnsatsning

Alla har ett ansvar och möjlighet att bidra i arbetet för trygga och trivsamma boende- och arbetsmiljöer. Kring detta handlade Framtidenkoncernens Trygghetskonferens där två medarbetare mottog pris för sina särskilda insatser på området.

En av pristagarna var Bostadsbolagets Claes Dahlin – drivkraften bakom barnprojektet Kortedalas Pionjärer. Juryns motivering löd “Claes är mycket drivande och entusiasmerande. Hans engagemang sprider sig lätt vilket gör att han enkelt får med sig sin omgivning. Claes är därför den naturliga eldsjälen och den drivande kraften bakom projektet Kortedalas Pionjärer.”

Syftet med Kortedalas Pionjärer är att öka barnens känsla och stolthet för sitt område. Vid månadsträffar plockar barnen skräp, krattar löv, planterar buskar och målar fågelholkar. Tryggheten ökar genom att de lär känna andra barn i den närmaste omgivningen och Bostadsbolagets områdespersonal.

Förutom Claes och Kortedalas Pionjärer mottog även David Boklund på Poseidon en utmärkelse. Det fick han för sitt engagemang och bidrag till en förbättrad parkeringsmiljö, tryggare källare och ett bättre brandskydd i Hjällbo.

Om Framtidenkoncernens trygghetskonferens
Det var för andra året på rad som Framtidenkoncernen under veckan höll en trygghetskonferens för anställda. Konferensen arrangeras av koncernens säkerhetsråd, med målet att öka hyresgästernas och medarbetarnas trygghet genom att öka personalens förståelse för, och kunskap om, koncernens trygghets- och säkerhetsarbete.

På plats fanns cirka 130 medarbetare från bolagen och bland talarna fanns bland annat lokalområdespolis, Kunskapscentrum, Störningsjouren och Gårdstens Trygghetsgrupp.


Foto: Bostadsbolagets vd Kicki Björklund och kvartersvärd Pär Gunnarsson tar emot utmärkelsen från Framtidenkoncernens säkerhetssamordnare Bo Säljö då vinnaren Claes Dahlin själv inte kunde närvara.