Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget sammanfattar 2016

840 fler lägenheter, ett fastighetsvärde på över 26 miljarder och en omsättning på närmare 1,7 miljarder sammanfattar det ekonomiska verksamhetsåret. Social hänsyn och områdesanpassade lösningar har varit i fokus på servicesidan.

Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och sammanlagt uppgår fastighetsvärdet till 26 128 miljoner kronor. 2016 omsatte bolaget 1 690 miljoner kronor vilket är 31 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna uppgick till 897 miljoner kronor och årsresultat till 64 miljoner kronor.

2016 färdigställdes 70 nyproducerade lägenheter och ytterligare tre genom ombyggnation. I planen för kommande fem år finns över 1 500 nyproducerade lägenheter. Bostadsbolagets fastighetsbestånd förändrades också i samband med ett förvärv i Hammarkullen och Framtidenkoncernens geografiska samordning. Bostadsbolaget, inklusive de två kommanditbolagen, äger och förvaltar nu tillsammans 24 167 hyresrätter.

– Självklart ska vi bidra till ett ökat bostadsutbud i Göteborg, framförallt genom att bygga nytt. Fastighetsförvärv likt det vi gjort i Hammarkullen ger inte fler bostäder men ger oss större möjlighet att påverka bostadsområden och att arbeta mot ett mer jämlikt Göteborg, säger vd Kicki Björklund.

Det sociala ansvaret har varit närvarande i bolaget, Framtidenkoncernen och hela staden under året. För Bostadsbolaget har det bland annat handlat om att hitta områdesanpassade lösningar för att erbjuda hyresgästerna olika men lika bra service.

I samband med årsstämman och att Bostadsbolagets års- och hållbarhetsredovisning blir publik presenterar bolaget också en rapport om den hållbarhetsundersökning som genomfördes bland bolagets intressenter hösten 2016.

– Det var första gången vi gjorde denna typ av undersökning och vi blev glatt överraskande över att närmare 2 000 hyresgäster, medarbetare och andra intressenter valde att delta. Resultatet ger oss en bra skjuts och riktning framåt, säger vd Kicki Björklund.

Som komplement till års- och hållbarhetsredovisningen delar bolaget med sig av händelser från året i Bostadsbolaget berättar. Båda produkterna finns tillsammans att ta del av på www.bostadsbolaget.se, liksom rapporten om hållbarhetsundersökningen. 

För mer information, kontakta ekonomichef Magnus Adamsson eller kommunikationsansvarig Eva Jonasson på telefon 031-731 50 00.