Framtiden

Tillbaka

Poseidons verksamhetsår 2016

Idag släpper Poseidon sin första kombinerade års- och hållbarhetsredovisning.

 – Hållbarhetsfrågorna har alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. Vårt allmännyttiga uppdrag att skapa goda och trygga bostäder med rimliga hyresnivåer i alla delar av staden är minst lika angeläget idag som någonsin tidigare, säger Anders Söderman, VD Bostads AB Poseidon.

Ur innehållet:

Hållbar ekonomi

  • Poseidon äger och förvaltar 26 840 lägenheter runt om i Göteborg, i ett fastighetsbestånd med ett bedömt marknadsvärde av 33 427 miljoner kronor. 
  • Intäkterna 2016 uppgick till 2 021 miljoner kronor. 
  • Ombyggnads- och underhållskostnaderna uppgick till 719 miljoner kronor, eller 396 kr/kvm. 
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 12 miljoner kronor.

Miljöåret 2016 i korthet

  • I slutet av året hade 60 % av våra hyresgäster tillgång till fastighetsnära källsortering.
  • Vi utökade samarbetet med frivilligorganisationer med målsättningen att alla hyresgäster ska kunna lämna textil till återvinning i sitt närområde.
  • Vår ombyggnad av lågenergihusen Backa Röds Pärlor fick utmärkelsen ”Bästa renoveringsprojekt 2016”.

Ett hållbart samhälle för framtiden

  • Under året lades grunden för en organisation med större socialt fokus genom nya yrkesroller som boendeutvecklare.
  • Vi erbjöd 216 personer praktik eller sommarjobb i bolaget.
  • Vi påbörjade vårt fleråriga sysselsättningsprojekt för nyanlända. I januari 2017 kunde vi välkomna de första 16 praktikanterna på väg mot ett riktigt och viktigt jobb.

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2016 finns att läsa och ladda ner via vår hemsida, www.poseidon.goteborg.se