Framtiden

Tillbaka

​Boken om våra torg nominerad till Årets Göteborgsbok 2016

2016 firade GöteborgsLokaler 20 år som bolag. I samband med jubileet samlades torgens historia i boken ”Våra Torg – en vandring genom historien.” Boken är nu nominerad till priset Årets Göteborgsbok 2016.

Det är hembygdsförbundet som tillsammans med Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och Riksarkivet Landsarkivet svarar för både granskningen och priset, vilket delas ut på Göteborgsbokens dag den 1 april på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Samtidigt utses två hedersomnämnanden. Av drygt hundra granskade titlar valdes tio nominerade ut till priset Årets Göteborgsbok 2016.

Kriterierna för att bli nominerad har bland annat innefattat att boken skall ha staden Göteborg i fokus samt över tid ha ett värde även för en bred läsekrets. Dessutom kall den tillföra ny information, eller åtminstone vinkla kända fakta i ny riktning, vara tilltalande producerad och locka till läsning.

– Det är givetvis jättekul att boken uppmärksammas och nomineringen är ett bevis på att vi lyckats fånga intressanta historier som tilltalar läsaren, säger Jonas Hernstig, kommunikatör på GöteborgsLokaler och bokens upphovsman.

Boken ”Våra Torg – en vandring genom historien” finns att beställa genom GöteborgsLokalers hemsida.

Frågor besvaras av Jonas Hernstig. Tel. 031-335 01 31. jonas.hernstig@goteborgslokaler.se

Mer info på på www.goteborgshembygdsforbund.se