Framtiden

Tillbaka

Nya hus för handel och vård i Selma stad

Vintern 2017/2018 börjar bygget och under 2019 kommer husen öppnas upp för nya och gamla lokalhyresgäster. Husen ligger i hjärtat av nya Selma stad och kommer vara en central del av backa-bornas vardagliga liv.

Husen ligger i direkt anslutning till torget. Gestaltningsmässigt blir det två byggnadskroppar; handelshuset och vårdhuset. Fastigheten kommer att bli en väl synlig ankarbyggnad centralt placerat på torget. Utformning och materialval kommer förändra Litteraturgatan och Backadalen från trafikleder till en känsla av att vara stadsgator.Handels- och vårdhusen kommer ligga precis vid den nya busshållplatsen.

Handelshuset har i bottenvåningen en glasfasad mot torget som skapar en öppenhet. I söder mot Backadalen kommer en fasad med växtlighet – en grön, härlig vägg.

  • Handelshuset kommer att få en välkomnande och intressant fasad, vilken kommer att skapa en tydlig karaktär på byggnaden, berättar Tobias Fasth, arkitekt på Semrén och Månsson. Vi tycker att det är väldigt kul att få vara med och rita en byggnad med så viktiga funktioner för ett levande torg.

I handelshuset, ca 3 000 kvm, kommer det att finnas en stor dagligvarubutik på bottenvåningen samt lokaler som kan komma att inrymma exempelvis frisör, blomsteraffär och vardaglig service. Ovanpå kommer det att byggas parkering i tre våningar.

  • Vi bygger ett helt nytt torg mitt i Selma stad. Vi gör det med mycket omtanke och för att skapa ett bra vardagsliv för alla som bor och kommer till Backa, säger Robert Hörnquist, VD på GöteborgsLokaler.

Vårdhuset har en fasad med brutna fönsterband och mörkt hårdbränt tegel med inslag av svarta glaserade stenar. Byggnaden har ett centralt hiss- och trapphus som tillsammans med fönstersättningen och ett effektivt solskydd skapar en stor flexibilitet för olika

rumsstorlekar och lokalhyresgäster. Vårdhuset, ca 3 000 kvm, består av en sex våningar hög byggnadskropp med olika typer av vård och samhällsservice samt ytterligare några lokaler för butik;

  • Vi vill berika vårdhuset med verksamheter som gör att det blir bekvämt att komma till nya Selma stad. Verksamheter som man av olika anledningar emellanåt behöver besöka, som t.ex. vårdcentral, BVC, familjecentral, tandvård, rehab och hälsa, berättar Jonas Lissel, ansvarig för projektet hos GöteborgsLokaler.

Husen är ritade av Semrén och Månsson arkitekter.

Handelshuset och vårdhuset är en del av den största omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg sen området byggdes 1971.Selma stad skall i framtiden innehålla 1 000 nya bostäder, idrottshall, handel, stadsdelshus med rum för kultur, torg och parker. Läs mer om Selma stad på www.selmastad.se.

För vidare information, kontakta:

Jonas Lissel, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler, 031-335 01 25, jonas.lissel@goteborgslokaler.se

Tobias Fasth, arkitekt, Semrén och Månsson +46 707 87 24 20

tobias.fasth@semren-mansson.se