Framtiden

Tillbaka

Gårdsten: Robert Dicksons stiftelse har beviljats 61 miljoner i investeringsbidrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Robert Dicksons stiftelse har sedan grundandet 1856 arbetat för att uppföra sunda och välförsedda bostäder till rimliga hyror.

Robert Dicksons stiftelse äger och förvaltar 1 000 bostadslägenheter i Göteborgs stad. Stiftelsen producerar även ett stort antal nya hyreslägenheter inom Göteborg. I dagsläget pågår produktion av 200 lägenheter. Ett av de senaste påbörjade projekten, placerat i Gårdsten på nya Kryddhyllan, har nu beviljats statligt investeringsbidrag. Totalt skall 132 lägenheter byggas och det statliga stödet för byggnationen uppgår till totalt 61 273 432 kronor.

– Stiftelsens syfte finns inskrivet i våra stadgar, ett av uppdragen är att tillhandahålla lägenheter till mindre bemedlade arbetare så länge behov finns. Behovet av lägenheter är i dagsläget extremt stort i hela Göteborg. Vi är därför mycket stolta över vår satsning på nybyggnation. Det statliga stödet ger oss möjlighet att producera nybyggda bostäder med rimliga hyror, säger Mikael Jansson, VD på Robert Dicksons stiftelse.

– Byggnationen är en del i Gårdstens vision 2025 – 1000 nya bostäder på 10 år. Vi ser fram emot att det blir fler bostäder i Gårdsten eftersom vi inte längre har några vakanser. Positivt är att stiftelsen är en långsiktig fastighetsägare och det behövs även fler lägenheter. Investeringsbidraget gör ju att hyrorna kommer hålla en bra nivå för att vara nybyggnation, säger Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder.

Mer information:

Mikael Jansson, VD Robert Dicksons stiftelse, Tel: 0706-13 30 40. E-post: mikael@robertdicksons.se

Derya Tumayer, Ordförande Robert Dicksons stiftelse