Framtiden

Tillbaka

Familjebostäders första hållbarhetsredovisning

Nu kommer Familjebostäders första hållbarhetsredovisning. Genom att hållbarhetsredovisa tydliggör vi hållbarhetsfrågorna och vad vi ska prioritera – för oss själva och för våra intressenter.

– Förväntningarna på oss som allmännyttigt bostadsbolag är att vi ska ta ett stort socialt ansvar. Det har vi gjort under många år, men vi kan bli ännu tydligare och bättre. Vi vill också underlätta för våra hyresgäster som vill återbruka, dela, återvinna och låna av varandra. Och vi sätter upp laddstolpar för hemmaladdning av elbilar, berättar Per-Henrik Hartmann, vd på Familjebostäder.

Hållbarhetsredovisningen är gjord enligt Global Reporting Initiative (GRI) G4, som är internationella riktlinjer som gör det enklare att jämföra vår utveckling på hållbarhetsområdet med andra organisationer.

Under 2016 anställde vi en hållbarhetsstrateg för att markera hur viktiga hållbarhetsfrågorna är och för att systematisera hållbarhetsarbetet. Det är Anna Staxäng som analyserar, håller samman och driver arbetet.

– För att ta reda på vad våra intressenter tycker är allra viktigast att vi arbetar med gjorde vi under året en intressentenkät, berättar Anna Staxäng.

– Vi vill verkligen göra skillnad och i planeringen för hur vi ska kunna göra det på bästa sätt är det värdefullt att få veta vad våra intressenter förväntar sig av oss. Förutom att etablera hållbarhetsarbetet ordentligt internt satsar vi framöver på att främja integrationen, öka sysselsättningen och bidra till ett mer jämlikt Göteborg. Vi fortsätter med social hänsyn i våra upphandlingar och med att ytterligare minska vår egen miljöpåverkan, fortsätter Anna Staxäng.

Hållbarhetsredovisningen för 2016 finns att läsa och ladda ner via vår hemsida www.familjebostader.se

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Staxäng, hållbarhetsstrateg på Familjebostäder 0761 034 965 anna.staxang@familjebostader.se