Framtiden

Tillbaka

Unikt samarbete ger bostäder för unga vuxna i Bergsjön

På Merkuriusgatan i Bergsjön bygger Familjebostäder snart lägenheter för unga vuxna. Tack vare ett samarbete med jagvillhabostad.nu har 12 yteffektiva lägenheter utformats utifrån de ungas önskemål och behov.

Inom ramen för BoStad2021 ska Familjebostäder bygga ett nittiotal lägenheter på Merkuriusgatan i Bergsjön. Ett hus med 12 lägenheter byggs för unga vuxna med fokus på gemensamma ytor som ska locka till möten – allt enligt önskemål från de unga personer som deltagit i dialogarbetet.

– I BoStad2021 utvecklar vi dialogarbetet och prövar nya metoder. Utifrån vårt tidigare samarbete med jagvillhabostad.nu såg vi en gemensam möjlighet att utveckla ett boende för unga vuxna i Bergsjön. Vi ville visa att de unga kunde vara med och påverka på riktigt, berättar Karin Jaxmark, marknadsstrateg på Familjebostäder.

Bostadskonceptet har utvecklats av en fokusgrupp med unga mellan 12 och 25 år. Konceptet innehåller aspekter som är viktiga för lägenheternas storlek, planlösningar, byggnadens gemensamma utrymmen, utemiljön, lägenhetsförmedling, kontraktsform och metoder för hur boinflytande kan säkerställas. Det är unga vuxna i Bergsjön som har deltagit i fokusgrupper och dialoger för att påverka utvecklingen av området.

– jagvillhabostad.nu arbetar för att fler bostäder ska byggas för unga, men också för att unga ska få större inflytande i planeringsprocesser. I det här projektet har unga haft en direkt påverkan på utformning av hus och lägenheter, säger Maria Strandberg, projektledare på jagvillhabostad.nu.

Resultatet av samarbetet innebär att vi redan 2018 börjar bygga ett hus för unga vuxna på Merkuriusgatan i Bergsjön. Lägenheterna kommer att hyras ut via Boplats Göteborg enligt den turordning som finns – men bara till unga vuxna i åldern 18-30 år

jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt obunden ideell organisation som vill förbättra ungas situation på bostadsmarknaden.

BoStad2021 är ett samverkansprojekt mellan olika byggaktörer och Göteborgs Stad som innebär att 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, ska vara färdigställda till och med år 2021. Satsningen ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Vill du veta mer? Kontakta gärna
Karin Jaxmark, marknadsstrateg Familjebostäder 0722 014829 karin.jaxmark@familjebostader.se
Maria Strandberg, projektledare jagvillhabostad.nu 0723 034830 maria@jagvillhabostad.nu