Framtiden

Tillbaka

Framgångsrik förnyelse med 50-talscharm

Slitet, anonymt – och med lite skamfilat rykte. De boende i Långängen på Hisingen i Göteborg kände sig inte så stolta över sitt område. Men 50-talskänslan var omtyckt och när Familjebostäder började prata om förnyelse var det viktigt för hyresgästerna att behålla den tidstypiska karaktären.

Resultatet är ett nytt Långängen med modern komfort och standard, med bevarad 50-talskänsla – på ett unikt sätt för varje hus. Långängenprojektet har blivit så lyckat att det nominerades och fick hedersomnämnande i SABO:s tävling ”Årets bästa renoveringsprojekt 2017”.

När Familjebostäder 2012 planerade en större upprustning av området Långängen var ambitionen att knyta området till närliggande Nya Kvillebäcken med bibehållen karaktär och möjlighet för människor att bo kvar. Allt med hyresgästerna i fokus.

 – Vi ville lyfta området för i första hand våra hyresgäster. Dessutom ville vi stärka oss när det gäller dialog med boende och andra intressenter, säger Sara Hamon, tillförordnad fastighetschef på Familjebostäder.

Hyresgästerna deltog i utvecklingsarbetet genom att dela med sig av idéer, behov och kunskap både kring lägenheterna och för området i stort. Några konkreta resultat av det arbetet är nya balkonger med grafiska screentryck, nya utemiljöer och olika färgsättningar på husen. Dessutom har det funnits stor valfrihet vid renovering av köken.

– Genom hela upprustningen har vi varit måna om att ha en god dialog med hyresgästerna. Nu när projektet snart är slut kan både de och vi glädja oss åt ett helt nytt femtiotalsområde med olika färger på husen och balkongerna samt bevarade femtiotalsdetaljer för att stärka känslan. Vi har också förbättrat utemiljöerna med mycket grönska, fler sittplatser, bättre belysning och ätbara växter vid lekplatserna, berättar Leo Odby, projektchef på Familjebostäder.

Fakta om Långängen
Husen är byggda tidigt 50-tal. 501 lägenheter i 19 hus har upprustats med början 2012 i fem etapper.
Gemensamma åtgärder för hela området: nya klimatskal (tak, fönster, väggar, dörrar), nya balkonger, nya entréer med klinker i grafiska mönster, säkerhetsdörrar, postboxar, porttelefon, beröringsfria lås, tvättstugebokning, förbättrad belysning, dränering och helt nya utemiljöer.

Arkitektbyrå: Tengbom

Totalentreprenör: PSAB

Långängen fick hedersomnämnande i SABO:s tävling ”Årets bästa renoveringsprojekt 2017” med motiveringen ”
Projektet har, förutom valet av ny teknik och hållbarhetstanke, visat förmågan att använda såväl akademisk forskning som genomtänkt boendeanpassning. Företaget har genom moderna tekniska lösningar, trygga och vackra utemiljöer i sin helhet omvandlat området tydligt inspirerat av 50-talet för framtida boende.”

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Leo Odby, projektchef Familjebostäder 031-7316772 leo.odby@familjebostader.se