Framtiden

Tillbaka

Minister fick möta lyckad integration i verkligheten

Igår besökte Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström Bostads AB Poseidon och det koncerngemensamma Framtidenprojektet ”Vägen till viktiga, riktiga jobb” i Högsbohöjd. – Det var jätteintressant att se hur ni systematiskt lyckats bygga en väg till anställning för den som kommer till Sverige som nyanländ utan fullständig gymnasieutbildning, sa Anna Ekström.

– Intressantast var ändå mötet med era handledare och praktikanter, sa Ekström. Att se hur de verkligen vill jobba och göra nytta i det svenska samhället. Och hur handledarna kan hjälpa en nyanländ person som kommer ny till Sverige med sina erfarenheter och kunskaper, och få ihop det här med en svensk anställning.

Det koncerngemensamma 3-åriga projektet ”Vägen till viktiga, riktiga jobb” har pågått sedan i oktober förra året.50 nyanlända fick då 10 veckors SFI-utbildning och blev utplacerade på Framtidenkoncernens bolag Bostadsbolaget, Familjebostäder och Bostads AB Poseidon. 3 dagars praktik med bolagens specialutbildade handledare har sedan dess varvats med 2 dagars utbildning i veckan.

– Med facit i hand kan vi på Poseidon nu rekommendera riktigt duktiga och engagerade personer vidare för anställning. Fem från vår första kull av 14 nyanlända praktikanter går vidare för praktik hos våra leverantörer med eventuell anställning. Nio av dem behåller vi själva i en projektanställning som fastighetsarbetare, berättar Poseidons integrationsansvariga Heléne Blennermark Zendegani – som med kollegerna på systerbolagen startar rekryteringen av nästa kull nyanlända praktikanter i veckan.

Innan dagen rundades av gav Anders Johansson och Ulf Wallin från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen en bakgrund till projektet, samt att Maria Hultgren och Magdalena Dawidsson från Bostadsbolaget respektive Familjebostäder berättade om en annan spännande satsning inom Framtidenkoncernen: Framtidens Fastighetslabb som med sina labbstationer, helt kopplade till grundskolans läroplan, och tillhörande app ska locka ungdomar till fastighetsbranschen. Läs mer här om det på http://framtidensfastighetslabb.se/