Framtiden

Tillbaka

2017 års hyror är klara

Poseidon och Hyresgästföreningen har enats om 2017 års hyresnivåer. Hyresförändringarna gäller från 1 juni 2017 och den genomsnittliga höjningen är 0,73 procent.

Hyrorna för bostäder höjs enligt fem olika nivåer mellan 0 och 1,5 procent, med en genomsnittlig hyreshöjning på 0,73 procent. De olika nivåerna av hyreshöjningen beror på skillnader i standard och kvalitet mellan olika bostadsområden och fastigheter, kopplat till den nuvarande hyresnivån.

Den nya hyran framgår av hyresavierna för juni. Ingen retroaktiv hyra för årets första månader kommer att tas ut.

Parkeringsplatser och garage
I samband med årets hyresjustering ses även hyrorna för samtliga bilplatser över. För en mer rättvis hyressättning anpassas hyrorna för bilplatser efter taxorna för Göteborgs Stads boendeparkeringar.

För mer information:
Kontakta Göran Helgegren, affärsutvecklare Poseidon, tel 031-332 11 11, goran.helgegren@poseidon.goteborg.se