Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen och Willhem i fastighetsaffär

Förvaltnings AB Framtiden vill bidra till utvecklingen i Norra Biskopsgården och planerar därför en fastighetsaffär med Willhem. Om planerna blir verklighet övertar Willhem tre fastigheter från dotterbolag i Framtidenkoncernen samtidigt som Bostadsbolaget tar över Willhems fastighet på Friskväderstorget.

Redan i höstas meddelande Bostadsbolaget och Willhem sina planer på ett fastighetsbyte. Då avsåg affären två fastigheter. För att såväl allmännyttan som Willhem ska behålla storleken på sina fastighetsbestånd omfattar det planerade förvärvet nu även två av Poseidons fastigheter vid Bjurslätts Torg samt Gamla Björlandavägen. Dessa fastigheter är solitärer för Poseidon och ligger inom Willhems förvaltningsområde.

Bostadsbolagets är den enskilt största fastighetsägaren i Norra Biskopsgården och äger redan övriga bostadshus runt Friskväderstorget. Området är ett av Bostadsbolagets utvecklingsområden och genom förvärvet av huset på Friskväderstorget kan bolaget jobba mer strategiskt och med hela området.

– Det här är en affär som på sikt gynnar trygghetsarbetet i hela Göteborg, då det möjliggör för Bostadsbolaget att ta ett helhetsgrepp i Norra Biskopsgården, säger Mariette Hilmersson VD Förvaltnings AB Framtiden.

Fastighetsaffären är beslutad av Förvaltnings AB Framtidens styrelse för vidare beslut i Stadshus AB, Göteborgs kommunstyrelse och slutligen i kommunfullmäktige.

Överlåtelsen sker som tidigast november 2017.


För ytterligare information, kontakta:
Ann Törnblom, Kommunikationschef, 031- 773 75 53