Framtiden

Tillbaka

Så här vill Hjällbo-borna ha sitt torg!

Utegym, sittplatser, publikt Wi-fi och en scen för tillfälliga aktiviteter. Det är några av de saker Hjällbo-borna gärna vill se på sitt torg i framtiden. Och snart blir det verklighet. Redan i höst startar arbetet med att förverkliga önskemålen.

Förra året blev det klart att Poseidon med flera fick del av Boverkets särskilda satsning för att utveckla torg i socioekonomiskt utsatta områden. Med ett bidrag på 4 miljoner och lika mycket i eget satsat kapital ska torget i Hjällbo bli både tryggare och mer välbesökt.

Efter ett gediget dialogarbete med boende i Hjällbo, ett stort engagemang och många möten och samtal är det nu klart vad pengarna ska användas till. Högst på listan står sittplatser, belysning och ett utegym. Men även en scen för tillfälliga aktiviteter, pergola, publikt Wi-fi, fler planteringar och en uteservering ska ordnas på torget.

– Idag är torget till stora delar outnyttjat. Det är synd på en så central plats, dessutom bidrar de kala ytorna till en känsla av otrygghet. När vi samlats och pratat om torget med dem som bor här har det blivit tydligt att platsen behöver mer liv och fler funktioner som gör att folk mer vill uppehålla sig vid torget, säger Mats Billton, projektchef på Poseidon.

Flera av förslagen som Hjällbo-borna tagit fram för sitt torg bidrar till fler möten och fler aktiviteter på platsen. Under helgens Hjällbokalas visades skisserna på det nya torget upp och besökarna fick chans att tycka till om det i stort sett färdiga förslaget.

– För oss har det varit viktigt att allt som görs i projektet ska utgå från det Hjällbo-borna själva vill ha. Därför ska vi göra allt vi kan för att få med de önskemål som förts fram i våra möten och workshops, säger Mats Billton.

Invigning på Hjällbokalaset 2018
Redan efter sommaren sätts spadarna i marken för att förverkliga Hjällbo-bornas önskemål. I slutet av november ska arbetena vara klara och vid Hjällbokalaset 2018, lagom till fruktträden blommar på torget, blir det invigning av Hjällbo-bornas uppdaterade torg.

Utvecklingen av Hjällbo torg drivs av Poseidon och Park- och Naturförvaltningen i samverkan med SDF Angered och Göteborgslokaler.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Billton, projektchef Poseidon, tel 031- 332 10 12, mats.billton@poseidon.goteborg.se