Framtiden

Tillbaka

Framtiden prisas för integrationsprojekt

Förvaltnings AB Framtiden mottog under torsdagskvällen ett hedersomnämnande för koncernens integrationsprojekt Välkommen till Framtiden. Projektet ska hjälpa 300 nyanlända personer till innanförskap och jobb. I dagarna avslutar den första gruppen sin praktik hos bostadsbolagen för nästa steg ut på arbetsmarknaden.

Som avslutning på Fastigos årsstämma tillkännagavs BromöllaHem som vinnare av Fastigopriset 2017 och Framtidenkoncernen i Göteborg mottog ett hederspris.

  • Vi är väldigt stolta för utmärkelsen men mest stolta är vi såklart över våra handledare, praktikanter och alla andra som gjort satsningen så framgångsrik. Självklart siktade vi på vinst men allmännyttan är generellt duktiga på integrationsarbete och konkurrensen var hård, säger Bo Strandberg, Processledare Social Hållbarhet på Förvaltnings AB Framtiden.

Det tar i snitt nio år för nyanlända att få jobb i Sverige. Det vill Framtidenkoncernen ändra på och samarbetar i projektet Välkommen till Framtiden med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Social resursförvaltning.

Om integrationsprojektet

  • De första deltagarna började i januari 2017. Nästa grupp på femtio personer startar sin handledda praktik i september 2017.
  • Ett femtiotal medarbetare hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon har anmält intresse och handleder deltagarna.
  • Deltagarna praktiserar tre dagar i veckan under ett halvår inom olika yrken och med olika arbetsuppgifter. Övriga två dagar får deltagarna utbildning i svenska och andra samhällsorienterande områden, som en del av samarbetet med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Social resursförvaltning.
  • I nuläget har ett tiotalföretag i fastighetsbranschen åtagit sig att ta emot deltagare efter deras sex månader hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Det betyder att alla deltagare har erbjudits en extern arbetspraktikplats.

Om Fastigopriset

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, har sedan 2010 delat ut Fastigopriset till årets bästa arbetsgivare. 2017 var tävlingstemat hur medlemsföretagen arbetar med integrationsfrågor som arbetsgivare.

Frågor? Vänligen kontakta Bo Strandberg på Förvaltnings AB Framtiden, telefon 031-773 75 61.