Framtiden

Tillbaka

Nu börjar vi bygga Selma stad

På lördag är det dags för det första spadtaget för Selma stad vid Selma Lagerlöfs Torg. Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande inleder spadtaget kl 12.00 på scenen där också fler politiker och kultur- och idrottsprofiler med anknytning till Backa kommer att medverka. Därmed startar omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg från ett glest bebyggt torgområde, som periodvis upplevts som otryggt och oroligt, till en mer stadsmässig del av Göteborg.

Under spadtaget kommer även Kjell Björkqvist, 2:e v ordf Framtidens styrelse, Anna Ericsson, 1 v ordf fastighetsnämnden, Ulf Kamne, 1:e v ordf kommunstyrelsen, Patrick Gladh, ordf SDN Norra Hisingen, Kristina Hulterström på Framtiden för byggherrarna Selma stad, medlemmar från Nationalteatern, Carlos Strandberg, fotbollsproffs, Joakim Amri Nilsson, FIFA-domare och Fredrik Pettersson, ishockeyproffs att medverka.

Inom de närmaste fem åren framöver kommer mer än 1 000 nya bostäder, ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handelshus, en idrottshall och nya lokaler för vård och service att byggas tillsammans med levande torg- och parkstråk i den första etappen. Byggherrar är Egnahemsbolaget, Familjebostäder/Framtiden Byggutveckling, GöteborgsLokaler, Botrygg, Keywe och Riksbyggen. Botrygg är först ut att byggstarta sina bostäder väster om Litteraturgatan under sommaren och till hösten byggstartar Keywe idrottshallen och GöteborgsLokaler stadsdelshuset och handelshuset.

Selma stad är ett omfattande och spännande projekt där man arbetat med stråk och kopplingar för att prioritera gående och cyklister. Entréerna är vända mot torgstråket för att skapa liv och möjligheter till att mötas, vilket även det nya parkstråket kommer att inbjuda till. De tre ankarbyggnaderna stadsdelshuset, handelshuset och idrottshallen kommer att sätta sin starka prägel på området och i hög grad bidra till att det blir liv och rörelse under stora delar av dygnet. En medveten tanke för att skapa trygghet samtidigt som det blir en härlig mix av handel, service, kultur och idrott. Flera upplåtelseformer byggs – hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter, äldreboende, trygghetsboende och seniorboende. De boende kommer att kunna stanna på hemmaplan för att leva ett gott vardagsliv.

Selma stad är först ut att omvandlas från en 70-talsförort till en mer stadsmässig del av Göteborg där bland annat den breda trafikleden kommer att omvandlas till en stadsgata kantad med bostäder och verksamheter, säger AB Framtidens Kristina Hulterström, representant för byggherrarna i Selma stad.

Projektet har genom åren präglats av ett starkt engagemang från många aktörer. Inte minst har Backaborna själva varit engagerade i olika skeden. Selma Center på torget har varit en viktig plats för att kunna föra en nästan daglig dialog med de boende om den framtida byggnationen.


För frågor och ytterligare information kontakta:
Catrine Andersson, kommunikatör, Framtiden Byggutveckling/Selma stad

0706-036620, catrine.andersson@framtiden.se