Framtiden

Tillbaka

Handelshuset i Selma stad – ett nytt ansikte för torget på mer än ett sätt

Som en av ankarbyggnaderna vill vi ge huset ett utseende som bär stadsdelens känsla – fylld av liv. Handelsdelen av det nya multifunktionella huset kommer verkligen kunna bli ett ansikte utåt … och inte bara ett ansikte … utan många, många.

Så hur kommer det att se ut? Fasaden kommer att kläs med 150-200 plåtkassetter av naturanodiserad aluminium. Varje plåtkassett får en perforering som kommer att skapa upplevelsen av ett ansikte, vilket kommer ge alla kassetter ett unikt, personligt utseende. Denna typ av aluminiumplåt kräver inget underhåll och plåtarna är utbytbara en och en.

Den perforerad plåtfasaden kommer släppa in ljus i det bakomliggande parkeringshuset och sträcker sig runt hela parkeringshuset på plan två, tre och takplanet. Men ljuset kommer också att spridas ut från fasaden och ge huset en variation under olika årstider.

På den södra sidan planeras klätterväxter på entréplanet som också tillåts växa upp på plåtfasaden.

Vintern 2017/2018 börjar bygget och under 2019 kommer inflyttning av både nya och gamla verksamheter att ske. Gestaltningsmässigt blir det två byggnadskroppar; handelshuset och vårdhuset. Husen ligger i hjärtat av nya Semla stad och kommer vara en central del av backa-bornas vardagliga liv. Husen ligger i direkt anslutning till torget och precis bredvid den nya hållplatsen för kollektivtrafik.

– Handelshuset kommer verkligen att få en spännande fasad. Tänk att välkomnas av alla dessa ansikten varje gång man kommer till torget, berättar Jonas Lissel, ansvarig för projektet hos GöteborgsLokaler.

Husen är ritade av Semrén och Månsson arkitekter.

För vidare information, kontakta: Jonas Lissel, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler, 031-335 01 25, jonas.lissel@goteborgslokaler.se


Selma stad

Handelshuset och vårdhuset är en del av den största omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg sen området byggdes 1971.Selma stad skall i framtiden innehålla 1 000 nya bostäder, idrottshall, handel, stadsdelshus med rum för kultur, torg och parker. Läs mer om Selma stad på www.selmastad.se.

I handelshuset, ca 3 000 kvm, kommer det att finnas en stor dagligvarubutik på bottenvåningen samt lokaler som kan komma att inrymma exempelvis frisör, blomsteraffär och vardaglig service. Ovanpå kommer det att byggas parkering i tre våningar.

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. Sammanlagt omfattar GöteborgsLokalers fastighetsförvaltning 432 000 kvm kommersiella ytor, vilket gör bolaget till en av Göteborgs största fastighetsförvaltare.

Läs mer på www.goteborgslokaler.se