Framtiden

Tillbaka

600 barn från östra Göteborg på sommarläger

Ända sedan 1998 har det populära veckolägret arrangerats, med 40 platser varje sommar. – Dryga 600 barn från stans östra stadsdelar har fått uppleva naturen och lärt sig nya saker ihop med nya kompisar, berättar Cecilia von Elern på Bostads AB Poseidon som är ett av de arrangerande bolagen.

– Vi är tre allmännyttiga och ett privat bostadsbolag som ihop med Stadsdelsnämnden Östra Göteborg och Brännö Sjöscouter ser till att barn i Göteborgs östra stadsdelar hittar ut till naturen och havet, och lär sig segling och sjövett, berättar Cecilia von Elern som jobbar med boinflytandefrågor på Bostads AB Poseidon.

Lägren startade 1998 av Göteborgs Stad Kortedala, Bostads AB Poseidon och Friluftsfrämjandet. Det första året hölls lägret i Bockaberg i Floda och året därpå höll man till i Härsjönäs i Lerum. 2004 flyttade de omtyckta lägren ut till Brännö Sjöscouters gård på Brännö.

 

– Förutom att sommarlägren ger möjlighet för barnen att uppleva något annat än hemmiljön på sommaren, så lär de sig att segla och öppnar upp för jobb i nästa steg. Vissa före detta lägerungdomar återkommer senare som ledare, berättar Cecilia von Elern.

Nästa lägeromgång är sommaren 2018, en vecka för barn i åk 3-6 och en för åk 6-9. Inbjudan går ut i brevlådorna till barn i Gamlestaden, Kortedala, Utby och Bergsjön under våren 2018. 450 kronor betalar familjerna per barn och lägervecka, 250 kronor för medföljande syskon.

Läs mer om Brännölägret i pressmeddelande här.

Vill du veta mer? Kontakta gärna: