Framtiden

Tillbaka

Större flexibilitet är modellen för Framtiden Byggutveckling

Framtiden Byggutveckling sätter nu spaden i backen för 67 hyreslägenheter i punkthus och radhus i Göteborg. En ny arbetsmodell för att kunna säkra affären och få fler entreprenörer att lämna anbud har prövats, vilket bland annat har resulterat i en ökad flexibilitet för entreprenörerna.

Framtiden Byggutveckling fortsätter arbetet med att öka allmännyttans byggtakt i Göteborg. Nu sätts spaden i marken för att bygga 67 hyreslägenheter, både punkthus och radhus, på Wadköpingsgatan i Göteborg. Bransch- och intresseorganisationen Sabo har under flera år lyft frågan om att konkurrensen behöver öka inom byggsektorn. Ibland har byggherrebolag tagit fram byggprojekt men inte lyckats få in några anbud från entreprenörer som ska bygga. För att möta den stora utmaningen och öka attraktiviteten så att fler entreprenörer lämnar in anbud har Byggutveckling prövat en ny modell den här gången.

Modellen har inneburit att flexibiliteten har ökat för entreprenörerna, som har kunnat komma med egna lösningar, vilka har poängsatts enligt Byggutvecklings utvärderingsmodell. Entreprenörerna har kunnat välja om de vill lämna anbud på både radhus och flerbostadshus eller välja ett av dem. Det har bland annat inneburit att flerbostadshusen nu byggs som typhus, det vill säga ett standardiserat byggande. Byggutveckling ser vid upphandling av koncepthus att prisbilden är lägre än i andra projekt.

”Det känns väldigt roligt att vi har lockat små och medelstora leverantörer, som vi inte har samarbetat med tidigare, att delta i upphandlingen och på så vis breddat vår marknad. Det är en modell som vi ska använda framöver”, säger Martin Blixt, VD på Framtiden Byggutveckling.

Entreprenörer på Wadköpingsgatan är John Svensson Byggnads (JSB), som kommer att bygga 48 hyreslägenheter i punkthus, Götenehus som ska bygga 19 hyreslägenheter i radhusform och Svevia som gör markarbeten. Poseidon kommer att äga och förvalta de färdiga husen.

”Vi har inte byggt i Göteborg tidigare och ser verkligen fram emot få göra det med våra prisvärda typhus som håller hög kvalitet och standard”, säger Pether Fredholm, VD på JSB.

För mer information, kontakta:

Martin Blixt, VD Framtiden Byggutveckling, martin.blixt@framtiden.se
Tel nr 0702-16 83 00