Framtiden

Tillbaka

130 meter gatukonst i Bergsjön

Saturnusgatans parkeringshus ska renoveras och i samband med det skapas en 650 kvadratmeter stor laglig graffitivägg, vilket ligger väl i linje med det nya kulturhuset som snart byggs i närheten. På Tellusfestivalen 16 september visar vi en modell av det nya parkeringshuset och bjuder in till workshop för alla att testa graffitimålning.

–  Vid en öppen vägg kan många mötas och uttrycka sig och sin konst. Vi vill skapa en kontaktyta där erfarna graffitimålare kan blandas med traditionella konstnärer och nybörjare. Unga och gamla, Bergsjöbor och andra, kan mötas och dela konstform, säger Josephina Wilson, projektutvecklare på Familjebostäder.

”graffjam” på plats

Lördag 16 september bjuder vi in till ”graffjam” på plats vid Saturnusgatan där alla som vill får prova på att graffitimåla på väggen. Den som inte vill måla själv kan titta på erfarna konstnärer när de målar. På Rymdtorget finns en skisstation, där man får hjälp att skissa det man vill spraya på väggen. Där finns det också möjlighet att få veta mer om renoveringen och vara med i en referensgrupp om man vill påverka framtagningen av mötesplatsen kring graffitiväggen.

– Gatukonst kan vara så mycket. Vi vill inspirera och möjliggöra utan att styra. I samband med att vi rustar upp ett undermåligt parkeringshus skapar vi en plats för kreativitet. Många som kanske vanligtvis inte besöker museer får här en möjlighet att ta del av och inspireras av konstnärliga uttryck. Och inte minst skapa egna, kommenterar Josephina Wilson.

Evenemanget

genomförs av Familjebostäder tillsammans med Urban konst under Tellusfestivalen 16 september kl 12-17.

Graffitiworkshopen

leds av den lokala konstnären Joel Hjort.

 

Fakta Urban konst

Urban Konst är en verksamhet inom Göteborgs Stad som skapar förutsättningar för att fler ska kunna ta del av och skapa konst i platser öppna för alla.

Vill du veta mer?

kontakta gärna

Josephina Wilson 0730 640284 josephina.wilson@familjebostader.se