Framtiden

Tillbaka

Historisk första påle på Selma Lagerlöfs Torg

På måndagsförmiddagen slogs den första pålen ner i backen för Göteborgs senaste offentliga byggnad – det nya Stadsdelshuset med rum för kultur i Selma stad. Inom kort kommer även byggnationen av det nya Handelshuset att starta.

– Det här är en historisk dag för GöteborgsLokaler av flera anledningar. Dels är det första gången vi uppför egna byggnader och dels är det första gången som vi är med och skapar en helt ny stadsdel, säger Robert Hörnquist, vd på GöteborgsLokaler.

Stadsdelshuset och Handelshuset är en del av den största omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg sen området byggdes 1971. De närmaste månaderna ska inte mindre än 600 cementpålar slås ner mellan 40 och 48 meter i leran för att ge en stabil grund för de två nya byggnaderna som väntas stå klara under våren och sommaren 2019.

– GöteborgsLokalers viktigaste roll är att bibehålla och öka tillgången på vardagsnära service. Därför är det med stolthet som vi idag inleder bygget på Selma Lagerlöfs Torg, säger Robert Hörnquist.

De två nya byggnadskropparna kommer att ligga i hjärtat av nya Selma stad och blir en central del av backabornas vardagliga liv. Dessutom ligger de precis bredvid den nya hållplatsen för kollektivtrafik.

Stadsdelshuset, som är cirka 5 500 kvadratmeter, blir en fyra våningar hög byggnad med allt från samhällsservice, bibliotek och fritidsgård till seniorverksamhet, kulturskola, restaurang och daglig verksamhet. Huset är ritat av White arkitekter.

Under våren 2019 flyttar drygt 180 medarbetare in i det flexibla huset och stadsdelsförvaltningen öppnar upp huset för medborgarna. Planen är att det ska bli mittpunkten för stadsdelens förenings- och kulturliv och en plats där människor har möjlighet att utvecklas.

– De flexibla medborgarytorna utgör den största delen av huset och vi vet att Backa stadsdel växer med flera tusen invånare de kommande åren. Stadsdelshuset med sina mötesplatser, kultur och fritidsverksamhet kommer att behövas ännu mer i framtiden, för att kunna bygga en jämlik och hållbar stadsdel, säger Johan Fritz, stadsdelsdirektör.

I handelshuset, som även det blir cirka 5 500 kvadratmeter, kommer det att finnas en stor dagligvarubutik på bottenvåningen, kommersiella ytor samt vård- och samhällsservice. Ovanpå byggs ett parkeringsgarage i tre våningar. Huset är ritat av Semrén och Månsson arkitekter.

Läs mer om Selma stad på www.selmastad.se

För ytterligare information, kontakta: Jonas Lissel, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler, 031-335 01 25.