Framtiden

Tillbaka

Framtiden Byggutveckling snabbar på byggandet

Framtiden Byggutveckling sätter nu spaden i backen för tre punkthus med 125 hyreslägenheter på Adventsvägen i Kortedala, Göteborg. Projektet är ett exempel på effektivt marknyttjande och samverkan som medför en effektiv och kortare byggprocess.

Nu sätter Framtiden Byggutveckling spaden i marken för att bygga tre punkthus med 125 hyreslägenheter på Adventsvägen i Kortedala, Göteborg. De nya husen placeras som en fortsättning på befintlig bebyggelse och byggs på befintliga p-platser, vilket ger ett effektivt nyttjande av marken. Det tillförs nya bostäder i ett område där det redan finns god kapacitet i befintlig infrastruktur med tre spårvagnslinjer och en busslinje. På uppdrag av staden bygger Byggutveckling en gångväg, vilket medför att färre aktörer behöver vistas på byggplatsen samtidigt. Det ger en mer effektiv byggprocess som kortar ner tiden från byggstart till inflyttning. En transformatorstation inom området behöver flyttas för att möjliggöra projektet. Den nya placeringen för stationen blir i det nya p-däcket som byggs och det medför möjligheter att snabbt ställa om till laddstolpar vid behov.

”På Adventsvägen har vi haft en god samverkan med staden och på deras uppdrag bygger vi en gångväg. Det medför att byggnationen kan påskyndas eftersom vi kan effektivisera hela byggprocessen och på så sätt vinna tid”, säger Martin Blixt, VD på Framtiden Byggutveckling.

Entreprenören på Adventsvägen är BetonmastHæhre, en norsk entreprenadkoncern, som är relativt nya på Göteborgsmarknaden sedan drygt tre år tillbaka. De har 30 anställda i Göteborg och 12 i Stockholm. Hittills har de vuxit snabbt och lönsamt via ett starkt projektfokus i en platt koncern.

Vi är stolta över att få förtroendet att vara med och bidra till fler bostäder i Kortedala och ta del av den lokala miljö- och stadsutvecklingen. Samtidigt är det självklart också roligt att det är det första projektet i BoStad 2021 och vi ser verkligen fram emot samarbetet med Framtiden”, säger Mattias Gustafson, VD på BetonmastHæhre Sverige.

Adventsvägen är ett projekt i BoStad2021 som arbetar med parallella processer för att få fram 7000 extra bostäder till 2021. Adventsvägen är först ut att få en lagakraftvunnen plan och bygglov i BoStad2021.

Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna.

 

 

För mer information, kontakta:

Martin Blixt, VD Framtiden Byggutveckling, martin.blixt@framtiden.se

Tel nr 0702-16 83 00