Framtiden

Tillbaka

Fokus på förvaltning och hyresgäster

I samband med att Familjebostäder sjösätter en ny organisation för att tydligare fokusera på förvaltningen och hyresgästerna, välkomnas också tre nya nyckelpersoner. Jonas Ward, Niklas Derunger och Alan Schürer är nu delar av Familjebostäders ledning.

Som ett led i Familjebostäders strävan att ytterligare stärka förvaltningskompetens och kundfokus anställs tre nya personer som kompletterar en redan stark ledningsgrupp.

– Jag är ivrig att börja arbeta med Jonas, Niklas och Alan som delar av vårt team, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Familjebostäder.

Från oktober månad är alla tre på plats i sina nya roller.

– Som distriktschef för utvecklingsområde Bergsjön ser jag fram emot att ta vid arbetet med att utveckla stadsdelen tillsammans med de som bor och lever här och även verka för att fler ska kunna etablera sig i området, berättar Jonas Ward, distriktschef i Bergsjön på Familjebostäder.

– I mitt uppdrag att leda arbetet i de centrala och södra delarna av staden som distriktschef blir jag även ansvarig för förvaltningen av de många nya fastigheter som Familjebostäder bygger tillsammans med Framtiden Byggutveckling i områden som Tynnered, Nya Hovås och på Donsö, säger Niklas Derunger, distriktschef södra på Familjebostäder.

– Inom den nya avdelningen förvaltningsutveckling finns stor kompetens samlad. Nu ska vi utveckla den och driva innovation för att förfina och finna spännande idéer för framtiden. Dialoger och Familjebostäders arbete med hållbarhet är konkreta exempel på områden som vi är starka inom men ska utveckla vidare till nya nivåer berättar Alan Schürer, chef förvaltningsutveckling på Familjebostäder.

Familjebostäders roll som förvaltande bolag har utkristalliserats tydligare i och med att Framtidenkoncernens nybyggnation numera utförs av Framtiden Byggutveckling.

– För att på bästa vis möta kunders och framtidens behov och utvecklas i en bra riktning gör vi nu ett omtag i vår organisation och spetsar förvaltningen bland annat med hjälp av de tre nya cheferna, tillägger Per-Henrik Hartmann.

Vill du veta mer, kontakta gärna
Jonas Ward, distriktschef Bergsjön Familjebostäder 031-7315676 jonas.ward@familjebostader.se
Niklas Derunger, distriktschef södra Familjebostäder 031-7316718 niklas.derunger@familjebostader.se
Alan Schürer, chef förvaltningsutveckling Familjebostäder 031-7316709 alan.schurer@familjebostader.se