Framtiden

Tillbaka

Riksbyggen får markanvisning för 80 bostäder i Gårdsten

Gårdsten utvecklas allt mer med nya bostäder bland annat den kommande upprustningen och nybyggnationen som Serneke ska göra vid Gårdstens centrum. Riksbyggen har fått en markanvisning för att bygga ytterligare bostadsrätter strax intill centrum.

Riksbyggen har en långsiktig satsning i Gårdsten som startade redan för tio år sedan och har under åren bland annat byggt villor i olika etapper på Kryddhyllan för att skapa fler boendeformer. Riksbyggen är en av de parter inom ramen för Gårdstens vision 2025 som innebär 1 000 nya bostäder på tio år.

– Vi tror mycket på Gårdsten och har sett hur området har utvecklats i positiv riktning under åren. Riksbyggen är en samhällsutvecklare och nu tar vi ett steg till i Gårdsten och bygger bostadsrätter i två punkthus vid centrum, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen.
– Riksbyggen är ett av de viktiga sju byggföretagen som satsar i Gårdsten inom ramen för Vision 2025. Vi äger idag 85 procent av bostäderna i Gårdsten och det är strategiskt viktigt att få mer bostadsrätter och äganderätter i Gårdsten, säger Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder.

De nya bostadsrätterna får ett bra läge med närhet till service som livsmedelsbutik, kafé, läkare och tandläkare.
– Att bygga bostadsrätter i Gårdsten ställer krav på oss som byggherre att arbeta kostnadseffektivt för att ta fram bostäder som boende i närområdet kan efterfråga, berättar Mikael Ahlén.

Riksbyggen kommer att bygga 80 bostadsrätter i storlek 2-3 rum och kök. Målgruppen är i första hand lite äldre personer som idag är bosatta i nordöstra Göteborg.
– Social hållbarhet är en viktig del av projektet. I tidigare projekt i Gårdsten har vi till exempel gett praktikplatser till unga i genomförandet av projektet. Även denna gånga kommer vi att göra liknande insatser, säger Mikael Ahlén.
Som i alla Riksbyggens projekt kommer det att finnas ett program för ett mer hållbart byggande och husens energiprestanda kommer att förbättras genom solceller på taken.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 070-58 72 404

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.