Framtiden

Tillbaka

Mariette Hilmersson lämnar Framtiden och blir ny VD Region Väst hos Castellum

Mariette Hilmersson lämnar på egen begäran efter tre år sina uppdrag som koncernchef och VD för Förvaltnings AB Framtiden, för att börja hos Castellum 1 februari 2018.

Mariette har gjort ett mycket bra arbete med att skapa goda förutsättningar för koncernen att nå de mål som vi har att leverera. Detta har hon gjort genom att målmedvetet driva förändringsarbetet och att rekrytera många nya medarbetare med hög kompetens. Styrelsen är i dag mycket tacksam för det arbetet då Mariette valt att själv gå vidare. Jag vill passa på att tacka för ett förtroendefullt samarbete och önskar Mariette lycka till i sitt nya arbete, säger Lars Johansson, styrelseordförande i Förvaltnings AB Framtiden.

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden har utsett Martin Blixt till tf VD och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden och Anna Nordén som tf VD för Framtiden Byggutveckling AB.


För ytterligare information kontakta:

Lars Johansson (s), Styrelseordförande Förvaltnings AB Framtiden, 0709-46 19 14
Ann Törnblom, Kommunikationschef, 031- 773 75 53