Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen välkomnar 140 hushåll på Friskväderstorget

Idag blir 140 hushåll på Friskväderstorget nya hyresgäster hos Bostadsbolaget. Med det får Framtidenkoncernen möjlighet att även inkludera Friskväderstorget i utvecklingen av Norra Biskopsgården.

Förvaltnings AB Framtiden är idag Sveriges största allmännytta och strävar efter att skapa hållbara och trygga miljöer för boende i Göteborg. Affären innebär att Willhem övertar tre fastigheter från dotterbolag i Framtidenkoncernen samtidigt som Bostadsbolaget tar över Willhems fastighet på Friskväderstorget.

  • Friskväderstorget är en central mötesplats i Norra Biskopsgården och det känns naturligt att vi stärker förvaltningen just här, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.

Bostadsbolagets är den enskilt största fastighetsägaren i Norra Biskopsgården och äger redan övriga bostadshus runt Friskväderstorget. Området är ett av Bostadsbolagets utvecklingsområden och genom förvärvet av huset på Friskväderstorget kan bolaget jobba mer strategiskt och med hela området. För att såväl allmännyttan som Willhem ska behålla storleken på sina fastighetsbestånd omfattar affären tre fastigheter från dotterbolag i Framtidenkoncernen som ligger inom Willhems förvaltningsområde.

För ytterligare information kontakta:

Ann Törnblom, Kommunikationschef. 031- 773 75 53