Framtiden

Tillbaka

Nu öppnar Framtidens Fastighetslabb

Torsdagen den 9 november slår Framtidens Fastighetslabb upp portarna. Här finns hela fastighetsbranschen i mini-format för barn och unga att utforska på ett roligt och kreativt sätt. Syftet är att visa den bredd av yrken som finns i fastighetsbranschen och att få ungdomar att söka sig till utbildningar som leder till fastighetsrelaterade yrken.

Det är Framtidenkoncernen i Göteborg som ligger bakom satsningen. Som Sveriges största allmännytta och bostadskoncern med över 72 000 lägenheter i beståndet finns ett behov att attrahera ny arbetskraft och Fastighetslabbet är ett nytt sätt att göra det på.

– Vi arbetar i en framtidsbransch med stora möjligheter till utveckling i jobbet. Genom Framtidens Fastighetslabb låter vi skolelever praktiskt prova på och uppleva de olika yrkena och visar samtidigt vilken bredd som finns i branschen, säger Maria Hultgren, HR-specialist på Bostadsbolaget.

Hon och Magdalena Dawidson, HR-strateg på Familjebostäder är initiativtagare och projektledare för Fastighetslabbet.

– Vi vill också visa att genom att jobba hos oss kan du göra skillnad i samhället. Inom allmännyttan arbetar vi förstås med fastigheter men också med service, hållbarhet, integration, stadsplanering, att åtgärda bostadsbristen och många andra områden, säger Magdalena Dawidson. 

Ökande rekryteringsbehov
Samtidigt som det byggs för fullt över hela landet väntas en generationsväxling inom branschen de närmaste åren. Det här innebär att det kommer behövas många nya medarbetare framöver. Framtidens Fastighetslabb ska hjälpa barn och ungdomar att tidigt få upp ögonen för just fastighetsbranschen. 

Tar emot bokade studiebesök
Målgruppen för Fastighetslabbet är i första hand elever i årskurs 4 – 9, men hit välkomnas också t ex arbetsförmedling, andra aktörer inom vuxenutbildning och yrkesutbildning. Tillsammans med GR Skola Arbetsliv och GR Läromedel Lärmiljö vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har en lärarhandledning tagits fram riktad till pedagoger och studie- och yrkesvägledare. Materialet används av skolan både inför, under och efter besöket.

– Alla moment och övningar i Fastighetslabbet har tydliga kopplingar till skolans styrdokument och kärnämnen. Tanken är också att diskussioner kring upplevelserna i Fastighetslabbet ska fortsätta i klassrummet efter besöket, säger Maria Hultgren.

Invigningen
Torsdagen den 9 november kl 9.45 – 13.00 invigs Framtidens Fastighetslabb på Bronsåldersgatan 60. Kl 10 invigningstalar Martin Blixt, tf vd på Förvaltnings AB Framtiden och därefter blir det mingel och möjlighet att pröva på stationerna i Fastighetslabbet.

För mer information

Besök www.framtidensfastighetslabb.se eller kontakta
Maria Hultgren, HR-specialist / på Bostadsbolaget, tel: 070-2641684
Malin Pethrus, pressansvarig på Bostadsbolaget, tel. 031-731 51 13.

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.