Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen förstärker med hyresmarknadsansvarig

Koncernen har under året inlett arbetet med att samordna funktioner inom bolagen. Nu pågår samtidigt en gemensam årshyresförhandling för samtliga förvaltande bolag inom Framtidenkoncernen med sina 72 000 lägenheter. Arbetet med koncerngemensamma hyresmarknadsrelaterade frågor kommer nu intensifieras, och en ny tjänst, hyresmarknadsansvarig, har därför inrättats. Tjänsten innefattar bland annat hyressättningsfrågor och att bygga långsiktiga relationer med viktiga intressenter såsom Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägareföreningen.

Till tjänsten har Eva Paulson, som sedan en tid tillbaka arbetat på moderbolaget med bland annat årshyresförhandlingarna, rekryterats. Eva har en mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som distriktschef på Familjebostäder. Hennes erfarenhet, kompetens och förmåga att leda koncernövergripande utvecklingsarbete är värdefulla egenskaper i rollen.

– Detta ger en ökad tydlighet inom koncernen och för våra parter på hyresmarknaden, säger Lars Just, ekonomi- och finanschef, Förvaltnings AB Framtiden.

För frågor, kontakta:

Eva Paulson, Hyresmarknadsansvarig, Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 67
Martin Blixt, tf VD, Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 50
Ann Törnblom, Kommunikationschef, Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 68

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.