Framtiden

Tillbaka

Trygghetsboende i Högsbohöjd välkomnar fler språkvänner

Förra veckan skedde premiärmötet i Bostads AB Poseidons Språkvänsprojekt. 70-plussarna på Poseidons Trygghetsboende i Högsbohöjd mötte assyriska Kvinnoföreningen Idé. Det blev ett lyckat första möte som förhoppningsvis leder till lång vänskap.

-Det är inga konstigheter det här, vi gjorde precis som vi brukar. Vi hade ett fint första möte, som förhoppningsvis leder till goda utbyten och lång vänskap. Vår dörr står öppen för språkvänsmöten här varannan torsdag, berättar Laine Henriksson, trygghetsvärd på Trygghetsboendet.

Delaktighet en grundpelare
Uppe i Poseidons hyresgästers gemenskapslokal på Fredrikas gård i Högsbohöjd träffas tio till tjugo 70-plussare annars två gånger i veckan och umgås. En röd tråd i verksamheten är Folkhälsoinstitutets fyra grundpelare: goda matvanor, fysisk aktivitet, delaktighet och meningsfullhet.

– Vi har ett återkommande schema med aktiviteter varje vecka och Folkhälsoinstitutets samtliga grundpelare gäller även för vårt Språkvänsprojekt, inte minst då delaktighet. Här ska alla känna sig delaktiga och aldrig som gäster. Alla hjälper till med det de kan bidra till, om det så är att skjuta fram en stol när man ska äta, säger Laine Henriksson.

Förenar äldre med nya göteborgare
Genom Språkvänsprojektet vill Poseidon öka integrationen bland sina boende. 
– Vi tror att vi kan skapa väldigt positiva effekter av att förena de här två grupperna i samhället: de äldre i Poseidons Trygghetsboenden och Gårdsföreningar samt personer i olika åldrar som är nya i Göteborg och inte kan språket så bra, säger Heléne Blennermark Zendegani som är integrationsansvarig på Bostads AB Poseidon.

– Vi vet ju att äldre människor har stora kunskaper om samhället och dess historia samt en värdefull lokalkännedom. Många äldre har också samma behov som vi alla, att känna sig behövda, och har möjlighet att disponera sin tid mer flexibelt för att prata och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Personer som är nya i Göteborg har, oavsett ålder, ett behov av att träna svenska i en lugn miljö i sitt närområde, att öka sitt kontaktnät och såväl berätta sin egen historia som att lära sig mer om svensk historia och kultur. Genom att skapa en mötesplats får båda målgrupperna möjlighet att träffas och ha trevligt, samtidigt som de kan dela med sig av sina erfarenheter och sina länders historia.

Vill du veta mer om Språkvänsprojektet? Kontakta gärna:
Laine Henriksson, laine.henriksson@askimfrolundahogsbo.goteborg.se, tel 0722-232 166
Trygghetsvärd Trygghetsboendet i Högsbohöjd, SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Amanda Peterson, amanda.peterson@hyresgastföreningen.se, tel 010-459 24 93
Projektledare Språkvänsprojektet i Högsbohöjd, Hyresgästföreningen

Heléne Blennermark Zendegani, Helene.B.Zendegani@poseidon.goteborg.se, tel 031-332 11 86
Integrationsansvarig Bostads AB Poseidon