Framtiden

Tillbaka

Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand

För att öka möjligheterna till att effektivt och kostnadsmedvetet leverera bostäder i volym rekryterar Framtiden Byggutveckling nu en industridoktorand inom området industriellt byggande. Det görs i samarbete med Luleå tekniska universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen.

Framtiden Byggutveckling ska öka byggtakten av bostäder kraftigt de närmaste åren, vilket kräver nya utvecklade arbetssätt där bland annat industriellt byggande är ett område. Därför rekryterar bolaget nu en industridoktorand som får möjlighet att forska inom det högaktuella området industriellt byggande, ur ett byggherreperspektiv. Industridoktoranden kommer att titta på hur Framtiden Byggutveckling utvecklar och ökar användningen av industriellt byggande i relation till leverantörer och entreprenörer.

Vårt uppdrag med byggnation av stora volymer bostäder ställer höga krav på att vi hittar effektiva sätt att bygga. Det måste till ny och användbar kunskap som gör skillnad i praktiken och det tror vi att vi får på det här sättet, säger Anna Nordén, tf VD Framtiden Byggutveckling.”

Industridoktoranden kommer att vara anställd på Framtiden Byggutveckling men också vara en del av forskargruppen Industriellt och hållbart byggande på Luleå Tekniska Universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen. Forskningen och utbildningen sker inom byggteknik och management av byggprocessen med starkt fokus på industriella plattformar och moderna produktionssystem.

”Forskningsprojektet handlar om att utveckla beställarrollen mot ett industriellt tänkande där metoder för kostnadseffektivitet, förutsägbarhet och kvalitetskontroll samsas med samhällets kvalitets- och hållbarhetsmål. Syftet är att på ett säkert sätt öka takten i bostadsbyggandet” säger Lars Stehn, professor i industriellt och hållbart byggande, Luleå tekniska universitet.”

Vid frågor, kontakta:

Ulf Östermark, Forsknings- och utvecklingschef,
Förvaltnings AB Framtiden, 0708-72 77 08

Lars Stehn, professor i industriellt och hållbart byggande,
Luleå tekniska universitet, 0703-26 29 86