Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen avbryter förhandlingarna med Victoria Park

Igår kväll fick Framtidenkoncernen information gällande Victoria Parks renoveringar i Lövgärdet. Informationen kom från Kunskapscentrum i Göteborg och är av sådan karaktär att syftet med vår ursprungsförhandling inte längre är aktuellt. Därför drog vi tillbaka ärendet i kommunstyrelsen och väljer att avsluta förhandlingen idag.


Martin Blixt, tf Koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden. 031-773 83 42
Ann Törnblom, Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden 0725-00 15 35