Framtiden

Tillbaka

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkände VDs beslut att avsluta förhandlingarna med Victoria Park.

Under dagens extra insatta styrelsemöte fick styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden information och bakgrund av VD gällande beslutet att avsluta förhandlingarna med Victoria Park. Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna VDs beslut om avslut av förhandlingen med Victoria Park.


Lars Johansson, ordförande Förvaltnings AB Framtiden, 0709-46 10 14
Martin Blixt, tf Koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 83 42