Framtiden

Tillbaka

Sjätte trygghetsboendet för Poseidons hyresgäster

Det var tårtkalas och pompa och ståt när Poseidons nya trygghetsboende i Angereds centrum slog upp dörrarna. Den nya gemensamhetslokalen blir en knutpunkt för 70-plussarna i området.

Under tisdagar och torsdagar har de boende i Angered centrum som fyllt 70 år numera en ny mötesplats. Detta efter att Bostads AB Poseidon i förra veckan invigde sitt sjätte trygghetsboende.

-Förutom att vi gör lägenheter och utemiljöer mer tillgängliga genom olika anpassningar för dem som vill ta del av konceptet, kan alla 70-plussarna nu träffas och ha trevligt i den nyinvigda gemensamhetslokalen på Länkhärvsgatan. Här pågår aktiviteter som exempelvis bakning och gymnastik, men det är upp till de boende att komma med fler önskemål, berättar Patrik Hakenmyr som är ansvarig för Poseidons trygghetsboenden.

Ska försöka komma ofta

Siv och Björn Berntsson sitter i lokalen på invigningsdagen och äter tårta. Även om de har mycket för sig på dagarna kommer de försöka komma ner till lokalen så ofta de kan för att umgås med de andra boende i området.

– Jag tar mig tid att gå hit för jag vill visa att jag tycker att detta är en bra sak. Det är bra att Poseidon gör detta, säger Siv Berntsson.

Ingen flytt eller hyreshöjning

Med det nya trygghetsboendet i Angered centrum, Poseidons sjätte, erbjuder bostadsföretaget nu cirka 200 lägenheter i trygghetsboenden runt om i Göteborg. Viktigt att poängtera är att trygghetsboende innebär varken flytt eller hyreshöjning. Det handlar istället om vanliga lägenheter som anpassas så att boende över 70 år kan bo kvar längre. Hjärtat i satsningen är gemensamhetslokalen, och den är till för alla över 70 år i området.

-Vi behöver bara få hit fler män, det är lätt att träffarna blir kvinnodominerade. Men jag tror vi får hit dem bara vi jobbar på, och det finns idéer. En man ville att vi skulle ha biljardkväll bara för män. Det var en toppenidé som vi ska genomföra, berättar trygghetsvärden Sheribane Dibrani som närvarar, håller i aktiviteterna och stöttar i all planering på Poseidons trygghetsboenden i Angered.

Ny mötesplats

Tidigare trygghetsboenden runt om i Göteborg har varit väldigt uppskattade av de äldre och fungerar i dag som en naturlig mötesplats. Att Poseidon därför satsar på ett trygghetsboende i just Angered centrum är ingen slump.

– Angered centrum är ett stort bostadsområde vilket innebär att det finns många äldre i området. I Poseidons regi ger vi dem en möjlighet och en plats att umgås med andra på dagtid, säger Patrik Hakenmyr.

Distriktschefen Jan Nilsson menar att konceptet med trygghetboenden är ett bra initiativ och han prisar öppnandet i Angered centrum.

– Nu för tiden bor folk kvar hemma längre och därför är det viktigt att vi underlättar för våra hyresgäster på alla sätt vi kan, säger han.


Om Poseidons trygghetsboenden

  • Poseidon har över 200 lägenheter i trygghetsboenden i områdena Angered centrum, Länsmansgården, Högsbohöjd, Övre Lövgärdet, Gånglåten och Beväringsgatan.
  • Trygghetsboenden är lägenheter i det ordinarie beståndet som med enkla medel anpassas för att underlätta att bo kvar hemma. I lägenheterna installeras till exempel spisvakt och digitalt tittöga. Sittbänk och dörröppnare till hissen är andra enkla anpassningar som gör stor skillnad.
  • Konceptet är öppet för alla hyresgäster i områdena som är 70+ och innebär ingen hyreshöjning.
  • Lägenheter i trygghetsboende som blir lediga hyrs ut som vanligt via Boplats och är reserverade för sökande som är över 70 år.
  • En viktig del i konceptet är samlingslokalen där en deltidsanställd trygghetsvärd har som uppgift att samla till aktiviteter och gemenskap.
  • Satsningen finansieras gemensamt av Poseidon och Fastighetskontoret.
  • Konceptet med trygghetsboende har tagits fram på uppdrag av Göteborgs Stad och ska möta äldres skiftande bostadsbehov. Trygghetsboenden drivs i samarbete med stadsdelsförvaltningen och bygger till stor del på de boendes engagemang och önskemål.
  • Vill du veta mer om Poseidons trygghetsboenden?

    Kontakta gärna Patrik Hakenmyr, affärsutvecklare Poseidon, telefon 031-332 11 10, patrik.hakenmyr@poseidon.goteborg.se