Framtiden

Tillbaka

Nya hyresrätter i Grevegården

På Grevegårdsvägen i Tynnered växer nya hus fram i anslutning till befintliga hyreshus på tre av gårdarna. Det blir 154 nya lägenheter i tre sexvåningshus där den översta våningen har en indragen balkong. Från den översta balkongen blir det fin utsikt över parken som ska iordningställas när alla arbeten kring Opaltorget är färdiga.

Husen har hiss och är tillgänglighetsanpassade och lägenheterna får smarta förvaringslösningar. I annex som byggs i anslutning till bostadshusen planeras för miljörum och cykelparkering.

– Med de nya lägenheterna i Tynnered kan vi erbjuda ytterligare möjligheter för de som vill bo nära både havet och naturen med service och butiker runt knuten och nära till spårvagn och bussar, berättar Niklas Derunger, distriktschef på Familjebostäder.
– För våra hyresgäster i området gäller nu en period av ombyggda vägar, flyttade busshållplatser och buller när området förvandlas. Framöver kommer vi kunna glädjas åt ett nytt tryggt och tillgängligt torgområde med butiker och service.

Framtiden Byggutveckling bygger på uppdrag av Familjebostäder, och i samband med byggnationen av husen byggs även nya tvättstugor på gårdarna. Runt tvättstugorna skapas en ny utemiljö med trevliga platser för möten och aktiviteter.

De nya husen beräknas vara inflyttningsklara från 2019.

Området kring Opaltorget genomgår en stor förändring för att utveckla platsen till ett attraktivt område med en egen tydlig identitet. Många aktörer arbetar tillsammans för att skapa ett modernt torg med bostäder och närhet till affärer och service där människor trivs. Läs mer på Göteborgs Stads hemsida

Vill du veta mer, kontakta gärna Anna Hultsbo, kommunikatör på Familjebostäder 0317315694 anna.hultsbo@familjebostader.se