Framtiden

Tillbaka

Fotovägg med minnen från 50-talet invigs på Dr Fries Torg

Den är närmare 70 meter lång och är full med foton, gulnade tidningsurklipp och historiska fakta från 1950-talets Guldheden. Allt i helt tidsenlig stil. Den 3 februari invigs den unika fotoväggen på Dr Fries Torg.

Utställningen, som löper längs med fasaden på hela torget, är en del av Torguppdraget och har vuxit fram tack vare ett ihärdigt letande i gamla arkiv. Resultatet blev ett fyrtiotal härliga bilder som visar livet på och runt Dr Fries Torg under 1950-talet.

Dr Fries Torg byggdes enligt den tidens torgideal och stod klart 1953. Helt tidstypiskt bestod det av två parallellhus med butikslokaler i bottenvåningen och bostäder ovanpå som omgav den öppna torgytan. Det var också viktigt med grönska och därför anlade man en liten park i direkt anslutning till torget. I enlighet med arkitekternas önskemål tillkom så småningom även skulpturen Fina Fisken med tillhörande vattenspegel signerad konstnären Palle Pernevi.

Dr Fries Torg har genom åren behållit sin ursprungliga charm och är numera ett populärt utflyktsmål för arkitekturstudenter som vill lära sig mer om 1950-talets byggnadskonst. Torget ingår i Göteborgs bevarandeprogram ”Värdefulla miljöer 1985” respektive ”Bevaringsprogram 1987”.

-Vi vill att fler göteborgare ska upptäcka vilken pärla som finns i Guldheden. Dr Fries Torg är ett av Göteborgs bäst bevarade, representativa torg från 50-talet. Det byggdes under en epok där folkhemmet med grannskapsplanering och funktionalism blev ett ideal. Med hjälp av bilderna, illustrationerna och berättande texter vi vill lyfta fram och påminna besökarna om både arkitekturen och torgets funktion som en mötesplats, säger Kathleen Hahne, centrumutvecklare på GöteborgsLokaler.

Lördagen den 3 februari kl 11.00 – 13.00 är det dags för invigning med torgvernissage, musik och klassisk korv med bröd och pucko på torget. Dessutom kommer GöteborgsLokalers Jonas Hernstig, författaren bakom den uppmärksammade boken Våra Torg, och berättar om Guldhedens historia.

I Torguppdraget på Dr Fries Torg ingår, förutom fotoväggen, ny markbeläggningen utanför biblioteket samt en ny ramp som ökar tillgängligheten till biblioteket. Dessa kommer att påbörjas under våren 2018. I december monterades en ny ljusinstallation utanför tandläkaren.

För vidare information, kontakta:

Kathleen Hahne, centrumutvecklare, 031-335 0133

Vad är Torguppdraget?

GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorg i Göteborg. Vi arbetar dagligen för att torgen ska vara en plats där du vill handla, mötas och umgås.

Vi har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande för dig som göteborgare. Vi kommer göra allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumentréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 20 torg. Besök vår hemsida, följ oss på Facebook och Instagram under #torguppdraget för att se hur vi ger ännu mer omtanke till göteborgarnas torg.