Framtiden

Tillbaka

Aktivitetshuset invigs i Hammarkullen

Tisdagen den 6 mars kl 17 är det dags för den officiella invigningen av Aktivitetshuset i Hammarkullen. I lokalerna, fördelade på hela 600 kvadratmeter, finns gott om plats för föreningar, nätverk och hyresgäster att mötas och samlas kring olika aktiviteter.

Hammarkullen har ett rikt och levande förenings- och fritidsliv och engagemanget bland de boende är stort. Det har länge funnits ett stort behov av fler samlingslokaler och mötesplatser.Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan Stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen och här är alla välkomna att boka in sig efter behov. Parterna har undertecknat ett samverkansavtal kring samarbetet och målet med den gemensamma satsningen är att öka invånarnas delaktighet och inflytande. Det ska också underlätta för människor i Hammarkullen att skapa en meningsfull fritid och fungera som en naturlig mötesplats.

Utformningen bestäms tillsammans
Lisa Rosengren, samordnare i Stadsdelsförvaltningen Angered, Aktivitetshuset Hammarkullen, är en av dem som ska bemanna lokalerna.
– Ett samhälle där invånarna är med i utvecklingen av sitt område skapar trygghet, främjar hälsan och bidrar till en mer jämlik stad, menar hon.
Lisa Rosengren ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med de boende.
– För att öka trivseln och tilliten mellan människor är det viktigt att de aktiva föreningarna och personerna i Hammarkullen själva är delaktiga i utformningen av Aktivitetshuset. Tanken är att personalen sätter ramarna och de som använder huset bestämmer innehållet, tillsammans.De sitter med en massa kunskap och idéer som kan bli verklighet här, säger hon.

Inflytande viktigt
En av dem som också kommer att arbeta i Aktivitetshuset är Alfredo Torrez, projektledare hos Hyresgästföreningen.
– Hela syftet är att öka trivsel, trygghet, gemenskap och delaktighet i området. Med Aktivitetshuset vill vi skapa möjligheter för Hammarkulleborna att vara med och påverka och ha ett direkt inflytande över sin närmiljö, säger han.
Bostadsbolagets roll i projektet är, förutom att bidra ekonomiskt, att ansvara för det rent praktiska kring lokalen såsom lås, larm, utemiljö och liknande.
– Det är viktigt att det finns ett levande kultur- och föreningsliv i Hammarkullen. I Aktivitetshuset kommer olika föreningar få tillfälle att mötas över gränserna vilket kan underlätta samverkan kring gemensamma intressen och aktiviteter. Här får också våra hyresgäster möjlighet att hyra lokal som privatpersoner, säger Tony Rahm, som är utvecklingsledare på Bostadsbolaget.

Boka lokal vid behov
Redan under hösten smygöppnades lokalen och arbetet med att sätta ramarna kring användandet av huset har startats upp tillsammans med föreningar och boende. Nu fortsätter alltså utvecklingen av Aktivitetshuset och från och med invigningsdagen är alla som bor och verkar i området välkomna att hyra någon av lokalerna vid behov. 

Välkommen på invigning! Kom och titta hur lokalerna ser ut och träffa andra som också är intresserade av Aktivitetshuset. Vi bjuder på underhållning, alkoholfria drinkar och lättare tilltugg.

Datum: Tisdag, 6 mars

Tid: kl. 17 -19

Plats: Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 38-44

För mer information kontakta:
Lisa Rosengren, samordnare Stadsdelsförvaltningen Angered, Aktivitetshuset Hammarkullen, tel: 070-7505975
Alfredo Torrez, projektledare Hyresgästföreningen, tel: 072-7084717
Tony Rahm, utvecklingsledare Bostadsbolaget, tel: 070-4111851