Framtiden

Tillbaka

Efterlängtade åtgärder för bättre framkomlighet på Vårväderstorget

Det skall bli lättare att ta sig fram på Vårväderstorget. Torget är idag utformat i tre nivåer med branta passager mellan nivåerna. I mars startar GöteborgsLokaler och trafikkontoret efter en tät dialog med torgets handlare en ombyggnation för att skapa en tillgängligare och mer attraktiv plats.

Vårväderstorget färdigställdes år 1958. Det är byggt med italiensk stil i terrassform och bågar i tre nivåer med separata torgytor. För att ta sig mellan torgytorna byggdes trappor och enklare ramper med rejäl lutning.

– Vårväderstorget är fint med sina olika etager, men det är branta trappor emellan. Vi har länge funderat på hur vi skall kunna lösa tillgängligheten bättre mellan planen. Det skall bli så spännande att se torget få en ännu bättre funktion, säger Hanna Gole, centrumutvecklare på GöteborgsLokaler.

 Vårväderstorget är ett tidstypiskt torg med många kvaliteter men för den som kör med rullator eller barnvagn är det en utmaning att ta sig mellan torgets olika nivåer.

Den efterlängtade förändringen av torget innebär två nya ramper med en behaglig lutning för att besökarna ska kunna ta sig smidigt mellan nivåerna. Belysning, öppnare ytor och fler valmöjligheter att ta sig fram ska öka tryggheten. Runt ramperna skapas sittplatser för vila och möten. Den södra rampen kommer också kunna användas för framträdanden.

Marken ska läggas om med nya betongplattor. De befintliga smågatstenarna återanvänds och läggs i samma mönster som tidigare. Nya bänkar och planteringsurnor placeras ut och på nedersta torgytan byggs en ny lek-båt. Konstverket kommer att få en ny placering vid södra entrén där man också ska kunna sitta i trappan i bästa sol-läge.

– Arbetet sker i olika etapper. Men alla butiker kommer att vara öppna som vanligt under hela byggtiden. Ibland kommer besökarna bara att få ta en annan väg för att komma fram, säger Emelie Karlsson projektledare på trafikkontoret.

GöteborgsLokaler och trafikkontoret vill på detta sätt skapa ett stadsrum som fungerar bättre och som blir tillgängligt och tryggare för alla. Tillsammans jobbar vi ihop för helheten på Vårväderstorget. GöteborgsLokalers del görs inom Torguppdraget (läs mer nedan).

De nya ramperna beräknas vara på plats under sommaren och möbleringen på torget efter sommaren. I höst inviger vi och passar på att fira att Vårväderstorget fyller 60 år.

Vad är Torguppdraget?

GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorg i Göteborg. Vi arbetar dagligen för att torgen ska vara en plats där göteborgaren vill handla, mötas och umgås.

Vi har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande. Vi kommer göra allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumentréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 20 torg. Besök vår hemsida och följ oss på Facebook och Instagram för att se hur vi ger ännu mer omtanke till göteborgarnas torg. #torguppdraget

För vidare information, kontakta:

För Torguppdraget: Pia Johnson/GöteborgsLokaler tel 031- 33 50 120

För Vårväderstorget som handelsplats: Hanna Gole/GöteborgsLokaler, tel 031-33 50 132

För ombyggnationen: Emelie Karlsson, Trafikingenjör/Trafikkontoret 031-368 25 29