Framtiden

Tillbaka

Skulptural våg – nytt konstverk i Haga

Inom ramen för projektet Torguppdraget ska GöteborgsLokaler, tillsammans med Göteborg Konst och trafikkontoret, förvandla Pehr Erikssons plats till något helt nytt. Planen är att skapa ett nytt stadsrum som ska bli en självklar mötesplats i Haga.

Mitt på Haga Nygata ligger Pehr Erikssons Plats som egentligen är det perfekta stället att bestämma träff på. Men idag är platsen lätt att missa om man inte känner till den.

­– Jag har jobbat med Haga i många år och sett att det saknas en plats att hänga på. Inte minst för barn som inte längre går till lekplatsen. Därför ville vi skapa ett nytt stadsrum mitt i Haga, säger Hanna Gahnström, centrumutvecklare för Haga på GöteborgsLokaler.

GöteborgsLokaler bjöd in Göteborg Konst för att göra en urvalsupphandling riktad till yrkesverksamma konstnärer. Planen var att ta fram ett platsspecifikt konstverk som vänder sig till barn mellan 6 och 13 år. Den konkreta uppgiften var att skapa ett konstverk som kan ge dem som vistas på platsen tankar och reflektioner men också att tillför estetiska värden.

Valet föll på sörmlandsbaserade konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören som arbetar med deltagarbaserad konst. Den här gången har de arbetat nära barnen i åk 2-6 på Hagaskolan genom att diskutera frågor kring yttrandefrihet och demokrati. Barnen och konstnärerna har återkommande workshops och pågående samtal, kring bland annat färgval och placering. Konstverket har fått namnet Hagavågen.

– Det är en väldigt priviligierad position att få göra ett offentligt verk. Mycket offentlig konst speglar ett tidigare samhälle som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut idag. Men genom att göra konsten deltagarbaserad förflyttar vi makten och kan visa att fler människor är med och skapar vårt samhälle, säger Signe Johannessen.

Hagavågen är en skulptural installation i sex delar som är tänkt att användas såväl som scen som podium, talarstol eller bara som gemensam plats att umgås på. Dessutom kommer en specialskriven visa att komponeras som del av verket. Texten och noterna ska tryckas på konstverkets trappa i ett halkskyddsmaterial.

Skulpturen, som skimrar i färgerna magenta, gult och mintgrönt, kan betraktas som en våg av nya uttryck som väller ut över Pehr Erikssons plats och dess gatstenar.

– Hagavågen ska visa yttrandefrihetens möjligheter, svårigheter och begränsningar. Men också det offentliga rummets potential som det demokratiska samtalets vardagsrum, berättar Signe Johannessen.

Innan konstverket är på plats ska trafikkontoret göra en del förbättringar. Bland annat ska de flesta av pollarna, som idag avgränsar platsen, tas bort. Nya platser att sitta på skapas genom att trappan byggs om till en sittrappa – med högre och färre antal steg.

Invigningen planeras till efter sommaren 2018.


Vad är Torguppdraget?

GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorg i Göteborg. Vi arbetar dagligen för att torgen ska vara en plats där du vill handla, mötas och umgås.

Vii har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande för alla göteborgare. Vi kommer göra allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumentréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 20 torg och totalt 68 olika projekt. Besök vår hemsida och följ oss på Facebook och Instagram för att se hur vi ger ännu mer omtanke till göteborgarnas torg. #torguppdraget


För vidare information, kontakta:

För konstupphandlingen och konstens innehåll: Andreas Roth/Göteborg Konst, tel: 031-368 3262

För detaljerad beskrivning av konstverket: Signe Johannessen och Erik Rören/konstnärer, tel: 070-877 63 85

För Torguppdraget: Pia Johnson/GöteborgsLokaler tel: 031- 335 01 20

För Haga som handelsplats: Hanna Gahnström/GöteborgsLokaler, tel: 031-335 01 28

För ombyggnationen av platsen: Emelie Karlsson, Trafikingenjör/ trafikkontoret, tel: 031-368 25 29


Läs mer om konstnärerna:

http://signejohannessen.se/works-in-public-space/

http://www.artlabgnesta.se/