Framtiden

Tillbaka

Sveriges största allmännytta klara med 2018 års hyror

Framtidenkoncernens förvaltande dotterbolag har nu tecknat överenskommelser med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en hyresökning på 1,2 procent för samtliga lägenheter från och med den 1:e januari 2018.

Förhandlingen har i år för första gången drivits och genomförts koncerngemensamt för Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Efter lokala förhandlingar under hösten kunde en överenskommelse tyvärr inte nås utan ärendet lämnades till Hyresmarknadskommittén, HMK. HMK, som består av Hyresgästföreningen och SABO, lämnade beslut i tvisten i slutet av januari. Överenskommelserna är i enlighet med detta och gäller retroaktivt.

Inför 2019 års hyresjustering är vår ambition, liksom den var inför 2018, att lyckas nå fram till en överenskommelse innan jul, och vi kommer därför även i år att starta förberedelserna under våren.


För ytterligare information kontakta:
Eva Paulson, hyresmarknadsansvarig Förvaltnings AB Framtiden 031-773 75 67
Ann Törnblom, Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden 0725-00 15 35