Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget sammanfattar 2017

Ett nyförvärv, ett fastighetsvärde på över 28 miljarder och en omsättning på drygt 1,7 miljarder sammanfattar Bostadsbolagets ekonomiska verksamhetsår. Långsiktigt och strategiskt arbete för att bidra till en jämlik stad är fortsatt fokus på servicesidan.

Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och sammanlagt uppgår fastigheternas marknadsvärde till 28 051 miljoner kronor. 2017 omsatte bolaget 1 727 miljoner kronor vilket är 37 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna uppgick till 825 miljoner kronor och årsresultat till 146 miljoner kronor.

Stärkt förvaltning och nya bostäder
Bostadsbolagets fastighetsbestånd förändrades i samband med en bytesaffär i Norra Biskopsgården där 140 lägenheter på Friskväderstorget förvärvades från Willhem AB som i utbyte fick en fastighet från Bostadsbolaget och två från systerbolaget Poseidon.

– Vi ingår i Framtidenkoncernen som är Sveriges största allmännytta och har i uppdrag att bidra till en jämlik stad. Våra utvecklingsområden är ett av koncernens prioriterade mål och vi hjälps åt över bolagsgränserna för att få till stånd affärer som stärker de här områdena, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.
2017 tillförde vi två nya lägenheter genom ombyggnation. Under året påbörjades också byggandet av 366 nya lägenheter som ska ingå i Bostadsbolagets förvaltning. Bostadsbolaget, inklusive sina tre kommanditbolag, äger och förvaltar nu tillsammans 24 227 hyresrätter.

Ny uthyrningspolicy
Från och med den 9 januari 2017 införde samtliga bostadsbolag inom Framtidenkoncernen nya regler för uthyrning. Den nya uthyrningspolicyn innebär att bolagen tar bort krav på inkomst för sökande. Det krav som nu ställs och kontrolleras är att de sökande inte fått fler än tre betalningsanmärkningar de senaste två åren.

Hyresgästerna i fokus
Socialt ansvarstagande är viktigare än någonsin och Bostadsbolaget arbetar långsiktigt och strategiskt med frågan, bland annat med riktade insatser i bolagets två utvecklingsområden – Hammarkullen och Norra Biskopsgården. I Hammarkullen påbörjades till exempel ett pilotprojekt som erbjuder badrumsrenovering med underhållsalternativ utan påverkan på hyran. I Norra Biskopsgården invigdes bland annat en generationslekplats och en dialoglokal som båda ska underlätta mellanmänskliga möten över gränserna.
Hållbarhetsfrågorna tar i år en större plats i hela Framtidenkoncernen och redovisas därför för första gången separat i en gemensam hållbarhetsredovisning.

Som komplement till årsredovisningen delar bolaget med sig av händelser från året i Bostadsbolaget berättar. Båda produkterna samt den gemensamma hållbarhetsredovisningen finns att ta del av via www.bostadsbolaget.se.

Bostadsbolaget 2017 i siffror

– Nettoomsättningen uppgick till 1 727 (1 690) miljoner kr
– Rörelseresultatet uppgick till 344 (276) miljoner kr
– Årets resultat uppgick till 146 (64) miljoner kronor
– Direktavkastning exkl. räntebidrag var 8,7 (8,2) %
– Soliditeten per 31/12 2017 uppgick till 25,1 (22,6) %

För mer information, kontakta ekonomichef Magnus Adamsson eller pressansvarig Malin Pethrus på telefon 031-731 50 00.