Framtiden

Tillbaka

Dubbelt så många solceller i Gårdsten.

Redan 2005 prisade FN Gårdstensbostäders satsning på Solhus. Nu dubblar bolaget kapaciteten för solceller. Gårdstensbostäder går nu vidare i sin satsning på solenergi. Den nya etappen – Solhus 5 – innebär att 8 hus i Norra Gårdsten ska få solceller på taken. Satsningen finansieras av bidrag från staten via Länsstyrelsen och investering från Framtidenkoncernen.

– Detta är ett naturligt led i vårt hållbarhetsarbete, säger Gårdstensbostäders VD Michael Pirosanto. Sedan tidigare har vi byggt både solfångare för varmvatten, solfjärrvärme och solceller för elproduktion. Idag får ca 1 000 bostäder el, vatten och värme från solen. Och nu växlar vi upp.

Gårdstensbostäder bildades 1997 av Framtidenkoncernen i syfte att vända utvecklingen i Gårdsten, som då var ett av Sveriges mest eftersatta områden. För att åstadkomma detta lades stor vikt vid hållbarhetsfrågor, både sociala och ekologiska.

Snabbt igång med solenergi.

Och arbetet mot gröna Gårdsten startade direkt. Redan 2000 – bara tre år efter att bolaget bildades – var det inflyttning i Solhus 1. Då var det solfångare för varmvatten som installerades. Efter att i flera år byggt solceller som producerar el, fördubblas nu kapaciteten från 555 kW till 1116 kW.

Finansiering från Länsstyrelsen och Framtidenkoncernen.

Solhus 5 innebär att 8 av 17 hus på Saffransgatan och Timjansgatan i Norra Gårdsten ska få solceller på taken. Satsningen medför en investering på ca 16,8 Mkr, varav 5,8 Mkr är statligt stöd från Länsstyrelsen och ca 11 Mkr kommer från Framtidenkoncernens investeringar i Gårdsten. Så här kommenterar Ulf Östermark, hållbarhetschef på Framtidenkoncernen, satsningen:

– Sveriges största allmännytta investerar nu 140 miljoner i solceller på fem år. Det gäller både nyproduktion och befintligt bestånd, som i Gårdsten. Äntligen är förutsättningarna för solceller så goda att vi kan satsa rejält utan att behöva höja hyran.

En viktig satsning för Gårdstensbostäder.

Michael Pirosanto, VD för Gårdstensbostäder, är såklart glad över koncernens stöd:

– Vi uppskattar Länsstyrelsens och Framtidenkoncernens beslut, självklart. Solcellssatsningen är en hörnsten i arbetet för ett grönare Gårdsten. Dessutom är det ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb hittills med Solhus 1 – 4.

Kvitton på framgångsrikt miljöarbete har i och för sig Gårdstensbostäder erhållit tidigare: Redan 2005 fick Gårdstensbostäder World Habitat Award av FN för Solhus 1. Priset delas ut varje år till två projekt, ett på norra och ett på södra halvklotet.

Och nu fortsätter Gårdsten att utvecklas till en än mer internationell förebild.

Gårdstensbostäders Solhus i siffror.

Notera att kilowatt per kvadratmeter ökar. Detta beror på solcellernas ökande effektivitet; det blir fler watt per kvadratmeter.

Idag finns alltså en kapacitet på 555 kW. När pågående och planerade projekt är klara kommer elmängden från solceller att ha fördubblats.

Tidsperiod                                            Total kapacitet                 Total yta solceller

Totalt Installerade tom 2018-02-27        555 kW                              3 028 m2

Totalt under arbete                                 141 kW                                392 m2

Totalt planerade norra Gårdsten             420 kW                             2 796 m2

Totalt                                                   1 116 kW                             6 216 m2