Framtiden

Tillbaka

Nu finns trygghetsboende i Olskroken

Turen har kommit till Olskroken när Poseidon i april inviger sitt sjunde trygghetsboende i Göteborg, i samarbete med Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning. Detta innebär att befintliga hyresgäster, fyllda 70, erbjuds ett mer åldersvänligt bostadsområde med aktiviteter i gemenskap. Från den 4:e april är trygghetsvärdarna på plats i gemensamhetslokalen på Olskroksgatan 7 för att hälsa Poseidons hyresgäster 70+ välkomna.

– Det är en extra lyx vi bjuder våra äldre hyresgäster på, säger Patrik Hakenmyr, affärsutvecklare Poseidon. Du behöver inte flytta för att få ta del av den och hyran är densamma som innan.

I Poseidons bostadsbestånd i Olskroken bor ett stort antal personer över 70 år. De har alla inför starten bjudits in till informationsmöten om de möjligheter som ett trygghetsboende skulle innebära för dem och intresset har varit stort.

Samarbete med stadsdelsförvaltningen
Planeringen inför öppnandet av aktivitetslokalen har skett i samarbete med stadsdelsförvaltningen.

– Vi har i många år jobbat för att skapa möjligheter för trygghetsboende för seniorer i stadsdelen och är väldigt glada över att det första nu finns på plats, eftersom behovet av tillgängliga bostäder är mycket stort, säger Katarina Othelius, stadsdelsdirektör.

Ann-Sofie Dalenberg och Emma Nilsson har båda en grundanställning i Örgryte-Härlanda. En del av tiden ska de nu arbeta som trygghetsvärdar.

– Både Ann-Sofie och Emma kommer med sin gedigna erfarenhet av att arbeta med aktiviteter på träffpunkter för seniorer i Örgryte-Härlanda, säger Sara Carlsson, enhetschef Örgryte-Härlanda. Ann-Sofie har även innan hållit i seniorgympa för Poseidons hyresgäster en gång i veckan och det fortsätter hon med.

Dessutom blir det aktiviteter i lokalen både på måndagar och fredagar, tillsammans med Emma eller Ann-Sofie, och med ett innehåll utifrån vad hyresgästerna önskar.

Anpassar för äldres behov
– Samtidigt med satsningen på social samvaro för våra äldre hyresgäster, ser vi över gemensamma utrymmen, både inne och ute, och anpassar det som behövs, för att göra vårt bostadsområde än mer åldersvänligt, säger Patrik Hakenmyr.

Husen i sig passar bra att göra om till trygghetsboende.

– De är byggda på 1980-talet, inte hypermoderna, men med hiss och balkonger eller uteplats. Utan särskilt stora insatser fungerar de som den typ av mellanboende som trygghetsbostäder ska vara.

Gemenskap utan krav
I gemensamhetslokalen finns plats för ännu fler än de som hittills hittat dit.

– Vi vill förstås att alla våra äldre hyresgäster känner till och kan ta del av den sociala gemenskap vi erbjuder, säger Patrik Hakenmyr. Det finns inga krav på varken anmälan eller bestämd närvaro.

– Den som bara vill titta in en stund och dricka en kopp kaffe, är självklart lika välkommen som den som vill komma varje gång, säger Sara Carlsson.

Vill du veta mer? Kontakta:
Patrik Hakenmyr, affärsutvecklare Poseidon, telefon 031-332 11 10, patrik.hakenmyr@poseidon.goteborg.se

Sara Carlsson, enhetschef Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten, Örgryte-Härlanda, telefon: 031-365 54 98, sara.carlsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Mer om trygghetsboende i Göteborg

  • Vid starten den 4 april ingår 40 lägenheter i Poseidons trygghetsboende i Olskroken. Totalt har Poseidon cirka 230 trygghetsbostäder i Göteborg. Även kommunägda AB Bostadsbolaget och Familjebostäder har runt 200 trygghetsbostäder vardera i sitt bestånd.
  • Konceptet med trygghetsboende har tagits fram på uppdrag av Göteborgs Stad för att möta äldres skiftande bostadsbehov. Trygghetsboenden drivs i samarbete med stadsdelsförvaltningen och bygger till stor del på de boendes engagemang och önskemål. 
  • Trygghetsboenden är lägenheter i det ordinarie beståndet som med enkla medel anpassas för att underlätta att bo kvar hemma. I lägenheterna installeras till exempel spisvakt och digitalt tittöga. Sittbänk och dörröppnare till hissen är andra enkla anpassningar som gör stor skillnad. En omgörning av befintligt bestånd till trygghetsbostäder innebär ingen hyreshöjning.
  • Lägenheter i trygghetsboende som blir lediga hyrs ut som vanligt via Boplats och är reserverade för sökande som är över 70 år. En viktig del i konceptet är samlingslokalen där en deltidsanställd trygghetsvärd har som uppgift att samla till aktiviteter och gemenskap.
  • Satsningen finansieras gemensamt av bostadsbolagen och Fastighetskontoret.